Türkiye’nin önde gelen markalar?ndan Arzum ve Beymen Club, uzmanl?k ve yarat?c?l?klar?n? birle?tirdi. Arzum ve Beymen Club i?birli?i ile hayata geçirilen “ARZUM X BEYMEN CLUB KOLEKS?YONU”, Türkiye’de bir ilke imza atarak moday? elektrikli ev aletleri ile bulu?turdu.

Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili ve Beymen Club Tasar?m Ekibi’nin do?ay? tasar?m?n kalbine konumlayarak tasarlad??? koleksiyon, bahar renkleri, çiçek desenleri ve Beymen Club’?n ikonik kaz logosu ile elektrikli ev aletlerine farkl? bir boyut getiriyor.

“Sen dokunursun de?i?ir dünya” mottosuyla 52 y?ld?r kad?nlar?n en büyük yard?mc?s? olan, moday? ve trendleri yak?ndan takip ederek en yeni teknolojileri evlere ta??yan Arzum’un en sevilen ürünlerinden Estilo Su Is?t?c?, OKKA Minio Türk Kahve Makinas?, Shake’N Take Ki?isel Blender, Harman Delux Çay Makinesi, Tostçu Delux Izgara ve Tost Makinesi bu koleksiyonda tasar?mla bulu?uyor.

Somal? Kad?nlara Anlaml? Destek

ARZUM X BEYMEN CLUB KOLEKS?YONU çok anlaml? bir i? birli?ine de imza att?. Ça?da? Ya?am? Destekleme Derne?i Soma ?ubesi’nin deste?iyle 2014 y?l?nda ya?anan maden facias? sonras?nda hayata geçirilen Soma Artisans ile ortak bir çal??ma gerçekle?tirildi. Koleksiyonda yer alan Estilo Su Is?t?c? ve Harman Delux Çay Makinesi için Soma Artisans atölyelerinde el eme?iyle haz?rlanan renkli eli?i süslemeler haz?rland?. Eli?i süslemeler tasar?mlara nostaljik bir boyut katarken, ayn? zamanda da Somal? kad?nlar?n ekonomik güçlenmesine ve çocuklar?n?n e?itimine katk? sa?lad?.

Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili proje ile ilgili de?erlendirmesinde,Beymen Club sadece bir moda markas? de?il, hayat?n içinde ya?ayan, geçmi?ten beslenen ve dünün esintilerini gelece?e ta??yan ça?da? bir lifestyle marka. Arzum ve Beymen Club i? birli?i, sadece Beymen Club tasar?m ekibi için de?il, Türkiye için de bir ilk oldu. Proje ile ilk kez modan?n, elektrikli ev aletleri ile bulu?acak olmas? fikri bizleri çok heyecanland?rd?. Hangi ürünler ile ilerleyece?imize karar verdikten sonra, her ürün için pek çok desen çal??t?k. Proje, baharda lanse edilece?i için do?a temas? ve bahar çiçeklerinde karar k?ld?k. Somal? kad?nlar da el emekleriyle yapt?klar? eli?i süslemeler ile projemize renk katt?. Beymen Club ekibi olarak ç?kan sonuçtan çok memnunuz” dedi.

Arzum Pazarlama ve Ürün Geli?tirme Direktörü Mehtap Y?ld?z ise proje ile ilgili olarak; “Arzum’un köklü geçmi?ini ve yenilikçi ki?ili?ini, Beymen Club’?n fark yaratan tarz? ile birle?tirdik. Türkiye’de bir ilke imza att???m?z bu birliktelik ya?am alanlar?na yepyeni bir tarz getirecek. Bu i? ortakl???nda iki markan?n da DNA’s?ndaki tarz?n?, tasar?m?n?, teknolojisini do?adan ald???m?z ilhamla biraraya getirdik. Haz?rlad???m?z stil sahibi ürün serisi ya?am alanlar?n? renklendirirken, pozitif ve e?lenceli tavr? ile mekanlar?n enerjisini de?i?tirecek. Bize Türkiye’de bir ilki gerçekle?tirmenin gururunu ya?atan Arzum x Beymen Club Koleksiyonu’nun hayatlar?m?za renk katmas?n? diliyoruz” dedi.

?ubat ay?nda Frankfurt’ta düzenlenen Ambiente Fuar?’nda ilk kez sergilenen ve büyük ilgi gören ARZUM X BEYMEN CLUB KOLEKS?YONU, Nisan ay?ndan itibaren s?n?rl? say?da seçili Arzum sat?? noktalar? ve seçili Beymen Club ma?azalar?nda, www.beymenclub.com ve www.arzum.com.tr ‘de.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.