Revlon markas?n?n elçisi olan ünlü model Ashley Graham, kozmetik sektörüne yapt??? yüksek etkili giri?le konu?ulmaya devam ediyor.

En çok sevdi?i o koyu k?rm?z? rujlardan ilham alan Graham, üç parçadan olu?an bir dudak seti üzerinde çal??maya ba?lad???nda bilmek zorunda ?eylerin ne kadar fazla oldu?u gerçe?iyle de yüzle?mi? oldu. Bu verdi?i eme?in önemli bir güç kayna??na dönü?mesi sadece üç saat sürdü.

Ashley Graham imzal? dudak kiti, piyasaya sürüldükten üç saat içerisinde tükendi. Kiraz k?rm?z?s? ruj, ayn? tonlardaki dudak kalemi ve p?r?lt?l? yakut k?rm?z?s? gloss bar?nd?ran set, Graham’?n cesur imza görünümüne uygun bir ?ekilde tasarland?.

Marka taraf?ndan, h?zl? bir ?ekilde stoklar? tükenen dudak kitinin 10 Mart tarihinden itibaren yeniden raflarda olaca?? müjdesi verildi.

Graham’?n dudak setinde yer alan üç ürün de kendi ba?lar?na harika gözüküyor.

Total
0
Shares