?ngiliz Kraliyetinden a?ina oldu?umuz a?k hikayeleri Kate-William, Eugenie-Jack ve Meghan- Harry’nin ard?ndan yeni çiftimiz Japonya’dan.

Takamado Prensesi Ayako Pazartesi günü, Tokyo’da 1000 ki?ilik bir kalabal???n önünde, soylu olmayan Kei Moriya ile evlendi ve böylece kraliyet unvan?ndan vazgeçmi? oldu.

Japonya’da, imparatorluk ailesinden bir erke?in evlendi?i kad?nlar kraliyet ailesi üyesi olarak kabul edilebiliyor. Ancak halktan biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kad?nlar?n e?leri ayn? kuraldan yararlanam?yorlar. Böylece halktan biriyle evlenen prensesler taht  hakk?n? kaybetmi? oluyor.

Ayako dü?ünden sonra yapt??? aç?klamada ?u sözleri dile getirdi: “Bugün imparatorluk ailesinden ayr?laca??m, ancak Majesteleri ne olan deste?im hiçbir zaman de?i?meyecek.”

Bir nakliye ?irketi için çal??an e?i Kei Moriya, gazetecilere verdi?i demeçte; “Ellerinden tutup ona destek olmak ve kahkahalarla dolu mutlu bir aile kurmak istiyorum.” aç?klamas?n? yapt?.

 

Total
5
Shares