Çünkü gerçek a?k asla ölmez!

??te ili?kilerine 2. bir ?ans vererek mutlu bir beraberli?e ad?m atan ünlü çiftler:

Alexa Chung ve Alexander Skarsgard

Temmuz ay?nda ayr?ld?klar? konu?ulan Alexa Chung ve Alexander Skarsgard çifti; geçti?imiz günlerde Londra’da birlikte görüntülendi. Çiftin yak?n çevresi ili?kilerine bir ?ans daha vermi? olabileceklerini konu?uyor!

Brooklyn Beckham ve Chloe Moretz

Genç çift ilk olarak ili?kilerine 2014’te ba?lam??; 2016’da ise birlikteliklerini aç?klam??lard?. Ancak Eylül 2016’da ayr?ld?klar?n? aç?klamalar?yla hayranlar?n? üzen çift Mart 2017’de ili?kilerine bir ?ans daha verdi.

Kate Middleton ve Prens William

2004’te ili?kilerine ba?layan William ve Kate asl?nda 2007 y?l?nda ayr?lm??t?. Ancak daha sonras?nda a?klar?na bir ?ans daha veren çift; o günden bu yana en sevilen çiftlerden biri!

Liam Hemsworth ve Miley Cyrus

2009’da The Last Song filminin setinde tan??an çift; A?ustos 2010’da ilk ayr?l?klar?n? ya?am??; sonras?nda bir darg?n bir bar???k ilerlemi?lerdi. 2011 bahar?nda tekrar bar???p Haziran 2012’de ni?anlanan çift; Eylül 2013’te bir kez daha ayr?ld?klar?n? aç?klad?lar. Ancak mutlu son bir kez daha ya?and?; 2016’dan bu yana ili?kilerine mutlu bir ?ekilde devam ediyorlar.

Justin Timberlake ve Jessica Biel

2007’de ba?layan ili?kilerini 2011’de sonland?ran ikili 2012’de evlenerek herkesi ?a??rtm??t?.

Justin and Jessica began dating in 2007. They split briefly in 2011, but reconciled soon after and officially tied the knot in 2012.

Pink ve Carey Hart

Pink ve BMX sürücüsü Carey Hart 2001’de ç?kmaya ba?lay?p 2006’da evlendiler. 2008’de bo?anan çift 1 y?l sonra yeniden bir araya geldi. ?ki çocuklar? ve mutlu bir birliktelikleri var!

Gigi Hadid ve Zayn Malik

2015’te ba?layan ili?kilerini 2016’da noktalayan Gigi ve Zayn; ayr?l??a 1 ay bile dayanamayarak yeniden bir araya geldi.

Megan Fox ve Brian Austin Green

Onlar?nki uzun soluklu bir a?k! 2004’te tan??an çift 2006’da ni?anlan?p 2009’da ayr?lm??lard?. Ancak ayr?l?k çok uzun sürmedi; 2010’da evlenen çift 2015’te ayr?ld?. 2016’da yeniden bar??an çift 3. çocuklar?n? bekliyor.

The couple met in 2004 and began dating. They got engaged in 2006 and split for the first time in 2009, but the breakup didn’t last long. They reconciled and got married in 2010. She filed for divorce in August 2015, but by early 2016, the couple were back together and expecting their third child together.

Rose Leslie ve Kit Harington

Game of Thrones setinde tan??an çift 2012’de ba?lad?klar? ili?kilerini k?sa sürede sonland?rm??lard?. 2014’te yeniden bir araya gelen çiftten Eylül 2017’de ni?anland?klar? haberi geldi!

Justin Bieber ve Selena Gomez

Justin ve Selena 2011’den beri bir darg?n bir bar???k süren a?klar?n? 2014’te kesin bir ?ekilde sonland?rm??t? ancak ikili bu y?l yeniden bir araya geldi!

Total
2
Shares

Bir cevap yazın