Alt Başlıklara Hızlı Erişin

Aslan burcunun özelliklerini, Hint Astrolojisi’nden yola ç?karak Astrolog ?ebnem Ek?ib detayl?ca kaleme ald?. Keyifli okumalar.

S?MHA +

(14 A?ustos – 14 Eylül)

Aslan kozmik alemde egosu yoluyla kendi varl???n? ifade etmeyi temsil ederken, Aslan’?n tekamülü bireyselli?inden geçer. Ate? elementi ile yap?lanm?? olan bu burç, egoyu ve ben bilincini çözmeye çal???r. Satvik olmas? onu idealist yapar ve özünde temiz ve saf bir enerji ile donat?lm??t?r. Satvik yönü ile soylu davran??lar sergileme potansiyeli vard?r. Etraf?na cömert ve koruyucudur. Gücün hayat?m?zda kullan?lma ?eklidir. Güç ve ihti?am ile ödüllendirilmi? olan Aslan, bu hayat?nda gücünü kullanma biçimi ile s?nan?r. Eril do?as? onu lider k?larken, yöneticisi Güne? onu yönetim güdüleri ve dikkat çekici etkilerle donat?r. Sabit niteli?i onu istikrarl? ve kararl? yaparken, bir yandan da Pitta özellikleriyle de?i?ime ve yenilenmeye de aç?kt?r. Aslan gösteri?i, kendini ortaya koymay? ve öne ç?kmay? en genel hali ile parlamay? ve çevresinin de parlak olmas?n? sever. Gösteri? onun için önemlidir. Alk??a, ba?ar?ya, kendini göstermeye ve ispatlamaya dönüktür.Ba?kalar?n?n ne dü?ündü?ü, ele?tirilerini önemser. Aslan’?n iç dünyas?nda gurur perdeleri arkas?nda saklanan k?r?lgan bir çocukta bulunabilir. Bazen sadece k?r?laca?? veya örselenece?i endi?esi ile mücadeleyi b?rakabilir. Gururludur. Aslan enerjisi haritas?nda önde olan ki?iler, bu hayatlar?nda egolar? ve gururlar?yla ilgili önemli s?navlardan geçerler.

***?ebnem Ek?ib / Vedik Astroloji – Kaderin ?ifrelerini Çözme Sanat? Kitab?mdan al?nt?d?r…Ayr?nt?lar? Vedik Astroloji kitab?mda bulabilirsiniz.

Astrolog ?ebnem Ek?ib

©?ebnem Ek?ib

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.