Birbiri ile uyum sa?lamas? beklenmeyen deri ve kurabiye notalar?n? bir araya getiren AXE; yeni deodorant? AXE What?!’ ? Flamme’de düzenledi?i MashUp Parti’de tan?tt?.

Kurabiye ve lüks deri notalar?n? harmanlayan AXE, yeni deodorant? What?! ile bugüne kadar bildi?imiz tüm koku kli?elerine meydan okuyor. AXE’?n yeni deodorant?n? tan?tt??? MashUp parti, davetlileri What?!’?n kokusu kadar ?a??rtt?.

Sanat ve moda dünyas?ndan Ali Aksöz, Baran Bölükba??, Burcu Binici, Ceylan At?nç, Ekin Mert Daymaz, Emre Erdemo?lu, Esin Övet, Gökhan Keser, Gül Erçetingöz, Güliz Ayla, Kemal Do?ulu, Koray Erkaya, Mert Ö?üt, Murat Gülo?lu, Neslihan Yarg?c?, Oben Budak, O?ulcan ?lker, Pelin Akat, Pelin Öztekin, Tahribad_? ?syan, Tuan Tunal?, Utku Ate?, Yi?it Dikmen, Zeynep Soylu gibi isimlerinin kat?ld??? ?ehrin en s?rad??? partisinde MashUp müzik performanslar? ve dans gösterileri sergilendi. Ayn? zamanda geceye özel haz?rlanan z?t lezzetler ve kokteyller, kat?l?mc?lar?n be?enisini toplad?.

Oben Budak, Ata Günay & Jamie S’in birbirinden farkl? tarzdaki ?ark?lar? ard? ard?na çalarak yakalad?klar? co?kulu uyum, davetlilere e?lenceli dakikalar ya?att?. Dans Fabrika’n?n hip hop ve topuklu dans? bir araya getirerek haz?rlad?klar? s?rad??? gösteri ise izleyenleri büyüledi.

Axe What?! ola?anüstü kokusu ile “Yok Art?k!” dedirtti,

Lüks deri ve kurabiyenin beklenmedik birlikteli?inden mükemmel bir uyum yakalayan AXE What?!’?n kokusu, partiye gelen konuklara tahminlerin ötesinde benzersiz bir koku deneyimi ya?att?. Oryantal ve odunsu kokusu ile s?rad??? bir etki yaratan AXE What?!’?n ya?att??? ferahl?k hissinin 48 saate kadar sürmesi ise gecenin geç saatlerine kadar e?lenen davetliler için sevindirici bir haber oldu.

Davetliler reklam filminden ilhamla bornoz giyindi

AXE What?! ile ilgili herkesin akl?na ilk gelen “güzel kokar m??” sorusuna e?lenceli bir dille yan?t veren global reklam filmi, genç bir adam?n AXE’?n yeni deodorant?n?n kokusuna meydan okumas?n? konu al?yor.What?!’?n “Yok Art?k!” dedirten kokusunu ve etkisini tahmin edemeyen genç adam reklam filminde “Gerçekten güzel kokuyorsa otobana ç?plak ç?kar?m” diyerek bir meydan okuma ba?lat?yor. Bir anda bornoz emojisi ile otobanda kalan reklam karakterinden ilhamla sanat, bas?n ve cemiyet hayat?ndan bir çok isim partide AXE i?lemeli bornozlarla foto?raf çektirdi.

Total
0
Shares