K-Pop endüstrisi ?ubat ay?nda da seri üretim halinde çal??maya devam etti. Birçok ‘comeback’in ya?and??? ?ubat ay?n? bitirirken, K-Pop ad?na neler olmu? son bir kez göz at?yoruz.

 

 

NCT U – Boss

Ay?n en büyük comeback’lerinden biri NCT’ye ait. Y?l?n ba??nda NCT 2018 olarak yeni bir olu?umun haberini vermi?, yeni kat?lacak üyelerle hepimizi heyecanland?rm??lard?. ?lk ad?m NCT’nin alt gruplardan NCT U’da geliyor. Grup, Boss parças?yla oldukça h?zl? bir giri? yapt?. Ukrayna’da çekilen klipteki Post-Sovyet havay? hissetmemek ise mümkün de?il. ‘Gosha Rubchinskiy K-pop klibi çekseydi nas?l olurdu?’ sorusunun cevab? Boss’ta. Ve tabii yine ola?anüstü bir koreografiyle…

 

Taeyong, Ten (NCT U) – Baby Don’t Stop

NCT toplulu?unun her daim üyesi Taeyong ve görmeye hasret kald???m?z üyelerden Ten bir araya gelirse ortaya ancak ‘Baby Don’t Stop’ gibi bir parça ve video klip ç?kard?. Grubun dans makineleri olan ikilinin aras?ndaki uyum asla hayal k?r?kl???na u?ratm?yor.

 

Seventeen – Thanks

Kas?m ay?nda ç?kard?klar? ikinci albümleri Teen, Age’in ard?ndan Seventeen, tek parçayla geri dönü? yap?yor. Hem de çok güzel bir amaç için. K?sa sürede gösterdikleri inan?lmaz yükseli?lerinde büyük rol oynayan hayranlar?na olan minnettarl?klar?n?, ‘Thanks’ parças?yla gösteriyorlar. Dü?ünmeleri bile yeter…

 

BoA – One Shot, Two Shot

K-Pop’ta devri geçmeyecek isimlerden biri varsa bunlardan biri de BoA. BoA yani nam? de?er K-Pop’un kraliçesi, 13 ya??ndan bu yana içinde bulundu?u endüstride hala sa?lam bir yeri oldu?unu kan?tl?yor. ‘One Shot, Two Shot’ parças?, ayn? zamanda BoA’n?n kariyeri boyuncu piyasaya sürdü?ü ilk mini albümden ç?kan ikinci single’?. Kraliçeyi selamlay?n.

 

HyunA – Cause I’m God Girl

2016’da da??lan 4Minute grubunun rapper’? HyunA solo kariyerinde kararl? ad?mlarla devam ediyor. 2017 y?l?n?n sonuna do?ru ç?kard??? ‘Lip & Hip’in etkisi henüz geçmemi?ken ‘Cause I’m God’ ile kar??m?za ç?k?yor. Spring Breakers filminden hallice olan klibiyle HyunA, bir sonraki CL olur mu dersiniz?

 

Weki Meki – La La La

Geçti?imiz y?l Fantagio (ASTRO, Hello Venus) ?irketinden ç?k?? yapan k?z gurubu Weki Meki için h?zl? bir y?l olmu?tu. Görünen o ki, 2018’de de onlar için her ?ey güzel olacak. ?kinci mini albümleri Lucky’i piyasaya süren grup, ‘La La La’ parças?yla ba?ar?l? bir ‘comeback’ yapt???n? gösteriyor.

 

CLC – Black Dress

Çok büyük bir ç?k?? gösteremese de Cube Entertainment’?n tek k?z grubu olarak varl???n? sürdüren CLC, yeni albümleri ‘Black Dress’ ile umdu?unu bulacak m? dersiniz? EDM ve pop t?n?lar?n? bar?nd?ran ‘Black Dress’, CLC’nin 2018’deki ilk ‘comeback’i olarak kar??n?zda.

 

Suzy – SObeR

Geçti?imiz y?l da??ld?klar?n? aç?klayan Miss A’nin ?imdilik solo kariyerine devam eden tek üyesi Suzy, yumu?ak sesi ve tüm güzelli?iyle geri dönü?ünü yap?yor. Ocak ay?n?n sonunda yay?nlad??? ikinci mini albümü Faces of Love’?n tan?t?mlar? devam ederken, bu ay sürpriz yaparak yay?nlad??? SObeR klibi içimizi k?p?r k?p?r etmiyor de?il. Evet, Suzy’i sevdi?imiz bir gerçek.

 

SF9 – Mamma Mia

?u ana kadar SF9 ismini duymad???m? itiraf etmeliyim. Bu ay?n son comeback’lerinden olan SF9’in Mamma Mia parças?na sempati duymamak gerçekten mümkün de?il. Mamma Mia’dan ziyade Grease müzikali havas?nda geçen video klip, k-pop ad?na ay? sonland?rmak için güzel bir seçim.

 

I.M (Monsta X) – Fly With Me

Dramarama parças?ndan bu yana sesi ç?kmayan Monsta X’ten bir solo ç?k?? haberi var. Grubun ‘maknae’si I.M’, ‘Fly With Me’ ile ba?ar?l? bir rap parças? ortaya koyuyor. Parçan?n sözlerine dikkat, gerçekten uçurabilir.

 

Kim Sung Kyu (Infinite) – True Love

Bir di?er solo hareket Infinite grubunun lideri Sunggyu’dan geliyor. ‘True Love’ parças?nda kuvvetli vokaliyle, bir kez daha bu konudaki ba?ar?s?n? gösteriyor. Sunggyu ile romantik dakikalar için buyrun;

 

Yang Yoseob (Highlight) – Where I Am Gone

Sevgili Light üyelerinin sab?rs?zl?kla bekledi?i anlardan biri… Highlight grubunun ba?ar?l? vokallerinden Yoseob, ikinci mini albümü White’dan ç?kan ‘Where I Am Gone’ parças?yla solo bir ç?k?? yap?yor.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.