Son olarak F? dizisindeki ba?ar?s?yla konu?ulan Berrak Tüzünataç, her ay burs gönderdi?i ö?renci taraf?ndan son paray? ald?ktan sonra te?ekkür etmek yerine engellendi.

Bu olay? takipçileri ile payla?an Tüzünataç; sosyal medyada oldukça konu?uldu.

Oyuncu, ya?ad??? ilginç olay? sosyal medya hesab?ndan “Bir seneden fazlad?r e?itimi için burs verdi?im kisi, son bursunu al?p beni bloklam?? (engellemi?). Gerçekten bu aralar insanlar ve kendi hakk?mda hayatin bana ö?rettiklerini sindirdikten sonra çok ?ükran duyaca??m. Umar?m.” diyerek takipçileriyle payla?t?.

Burs alan ö?renci ise konuya aç?kl?k getirmek için bir video yay?nlad?.

“Berrak Tüzünataç’? ben engellemedim; sevgilim k?skand??? için engellemi?” diyen genç, Berrak Tüzünataç’tan özür diledi.

Total
3
Shares