Pek çok ünlü ismin kendisi için k?yafet seçecek zaman? ya da bilgisi olmayabilir ancak moda arenas?nda rü?tünü ispatlam?? olan stil ikonlar?n?n ço?u bir stilist ile ça??may? reddediyor.

??te bir stilist ile çal??mayan ünlü isimler: 


Kate Moss

Ad?n? moda tarihine stil ikonu olarak alt?n harflerle yazd?ran Moss’un bu tercihine ?a??rmad?k do?rusu.


Taylor Momsen

“Bana göre stilistlerimi kovmak kendimi daha özgür hissetmemi sa?lad?. Benim olmad???m biri gibi gözükmemi sa?l?yorlard?.”

 


Blake Lively

Blake Lively, kendi kendisinin stilistli?ini üstlenmesini; New York’taki Barneys ma?azas?ndaki bir etkinlikte ?u ?ekilde aç?klam??t?:

“Muhtemelen kontrol problemlerim ve dev egom nedeniyle. Bu dürüst cevab?m” ?eklinde öncesinde ?akal? bir cevap veren Lively sonras?nda ?öyle devam ediyor “Bunu seviyorum. Tasar?m?, moday? ve bu yollardan kreatif olmay? seviyorum. Benim i?imde de kreatif olmak zorundas?n?z ancak bu süreç film çekimi bitince sona eriyor. Belirli bir süreç içerisinde yarat?c? olmay? seviyorum bu yüzden arkada?lar?m?n da makyajlar?na kar??may? ya da yemek yapmay? seviyorum. Belki gerçekten ego ile ilgilidir; ‘tamam ben yapt?m bitti demeyi seviyorum.’.”


Olivia Munn

“Kendimi bile giydiremiyorum. Ama stilist kullanmama nedenim, e?er dü?ersem bunun benim yüzümden olmas?n? istemem.”


January Jones

“Birilerine neyin üzerimde güzel durdu?unu söylemesi için para ödeme fikrini sevmiyorum. E?er o giysiye kar?? ben bir ?ey hissetmiyorsam neden giyeyim ki?”


Diane Kruger

“Hala kendi stilimi kendim yarat?yorum. K?rm?z? hal? için genelde tasar?mc?lardan elbise sat?n al?yorum çünkü bu kolay bir yol. Çok fazla zaman harcaman?za da gerek kalm?yor.”


Sienna Miller

Bohem stiliyle bilinen Miller, stiliste ihtiyaç duymayanlardan.


Diane Keaton

Kendisine has stliyle bilinen Keaton “K?yafetleri seviyorum. Bu yüzden kendimi giydirmekten ho?lan?yorum.” diyor.


Emmy Rossum

“K?yafetlerle oynamay? seviyorum, gerçekten çok e?elnceli. PR ?irketleri ve tasar?mc?lara mail at?yorum ve bana gönderdikleri aras?ndan istedi?imi seçiyorum. Daha sonra FedEx ile gönderiyor ve bir daha haber alm?yorum.


Dita von Teese

“Modern ünlülerden bay?ld???m tek bir isim var o da Diane Kruger çünkü stilist kullanm?yor. O da benim gibi, bir ekip olmadan kendi k?yafetlerimizi kendimiz seçiyoruz.”


Rachel Bilson

“Gerçekten kendimi giydiriyorum. Mesela kolyemi saç?ma tak?yorum. Her ?ey e?lence ve deneyimle alakal?. Bence zevk almal?s?n?z.


Erykah Badu

“Sokakta ve sahnede giydi?im ?ey aras?nda hiçbir ayr?m yap?yorum; hepsi benim tarz?m. Stilistle çal??m?yorum ve asla ne giyece?imi planlam?yorum. ”

Total
0
Shares

Bir cevap yazın