Alt Başlıklara Hızlı Erişin

1/3 +

Page Six’in haberine göre Brad Pitt bu aralar MIT profesörü olan Neri Oxman ile s?kça vakit geçiriyor. Ayn? zamanda ünlü bir mimar ve ödüllü bir sanatç? olan Oxman ve Pitt’in  Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi’nin bir mimarl?k projesi kapsam?nda tan??t??? konu?uluyor.

2/3 +

Pitt’e yak?n bir kaynak “Brad ve Neri çok iyi anla??yorlar çünkü ikisi de mimari, tasar?m ve sanat konusunda ayn? tutkuyu payla??yorlar. ?imdilik profesyonel bir ili?ki olarak tan?mlanabilir” cümlelerini kulland?. Ayn? kaynak “?kisi de çok ihtiyatl? davran?yor. Ben profesyonel ili?kiden fazlas?n? oldu?unu dü?ünüyorum. Brad, Neri ile daha fazla vakit geçirmek ve onunla yak?nla?mak istiyor” aç?klamas?yla devam etti.

2016’daki ayr?l?k haberinden sonra Pitt’in ismi pek çok ünlü y?ld?zla an?lm??t?. Angelina Jolie‘nin ise bu s?ralar bir emlakç? ile yak?nla?t??? konu?uluyor. 

3/3 +

Total
0
Shares

Bir cevap yazın