Sonbahar sezonu demek, yeni diziler demek!

Yeni dizilere bakarsak; bu sezon “yeniden çevrimlerin” sezonu olacak gibi gözüküyor.

??te bu sonbaharda izlemek için heyecanland???m?z 9 dizi:

Maniac

Emma Stone ve Jonah Hill’i bir araya getiren dizi, ya?ad??? psikolojik sorunlardan dolay? ak?l hastanesinde kalan bir adam?n gerçeklikten kaçmak için kendi hayalinde yaratt??? bir dünyada ya?amas? konu ediliyor.

Chilling Adventures of Sabrina

Sabrina the Teenage Witch’in karanl?k anlat?m? olan dizide Sabrina kendi ikili benli?i ile ba?da?maya çal???r. Yar? cad? yar? ölümlü bir hayat süren Sabrina, kendisini tehdit eden ?eytani güçlere kar?? sava??rken bir yandan da ailesi ile u?ra?mak zorunda kal?r.
Pilot bölümünü Roberto Aguirre-Sacasa’n?n kaleme kaleme ald??? dizinin yönetmen koltu?unda ise Lee Toland Krieger oturuyor.

The Village

Manhattan’daki bir apartmanda ya?l?s?ndan gencine, farkl? kültür seviyelerine, farkl? ?rklara ve ya?am tarzlar?na sahip birbirinden farkl? insanlar ya?ar. Kimler yoktur ki aralar?nda; hamile bir genç k?z ve onun bekar annesi, ilgiye muhtaç bir polis, kocas?ndan korkunç bir s?r saklayan bir kad?n, bir veteriner, büyük babas?n? bulmay? ba?arabilen bir avukat ve daha nicesi… Birbirinden tamamen farkl? olan karakterlerin hikayesinin anlat?laca?? dizinin senaryosunu Mike Daniels kaleme al?yor.

Abby’s

?konik Cheers dizisini an?msatan yap?m; The OfficeParks and Recreation, ve The Good Place yarat?c?lar?n?n elinden ç?kma.

Grand Hotel

Eva Longoria’n?n yap?mc?s? oldu?u ünlü ?spanyol dizisinin bu ?ngilizce versiyonu; 1900’lü y?llardan bir a?k hikayesini anlat?yor. ?spanyol Downtown Abbey’i demek mümkün!

Charmed

2000’lerin ünlü dizisi Charmed, geri dönüyor!

Jane the Virgin yarat?c?/showrunner’? Jennie Snyder Urman, Ben Silverman, Jessica O’Toole, Amy Rardin ve Brad Silberling gibi isimlerin arkas?nda oldu?u yeni model “Charmed”?n hikayesi cad?l?k güçlerine sahip oldu?unu ke?feden üç k?z karde? üzerine odaklan?yor.

Do?aüstü iblisler, ataerkilli?e kar?? gelmek ve aile ba?lar?n? muhafaze etmek… Bir cad?n?n i?i asla bitmez…

Roswell, New Mexico

Kült bilim kurgu serisinin yeniden çevrimi olan Roswell’de Liz Ortecho’nun ya?ad??? maceralar anlat?l?yor. Ailesinden ayr? ya?ayan biyomedikal ara?t?rmac?s? Liz Ortecho, do?up büyüdü?ü New Mexico ?ehri Roswell’e geri dönmek zorunda kal?r. Liz burada, gençli?inde a??k oldu?u ki?iyle yeniden kar??la??r, ancak bu kez onun hakk?nda ?oke edici bir gerçe?i ke?feder. ?imdilerde polis olarak çal??an eski sevgilisi, asl?nda bir uzayl?d?r. Bu s?r ikisini daha da yak?nla?t?r?rken hükümetin, dünyada var oldu?unu bildikleri bir uzayl?y? aramaya ba?lamas? i?leri kar??t?r?r…

Murphy Brown

CBS’te 1988-1998 y?llar? aras?nda 10 sezon, 247 bölüm yay?nlanan ünlü komedi dizisi Murphy Brown geri dönüyor. CBS, 30. y?l dönümünde diziye 13 bölümlük onay verdi. Dizinin ba?rol oyuncusu Candice Bergen, yeniden Murphy Brown karakteri ile kar??m?zda olacak. Dizinin yazar? ve yap?mc?lar?ndan Diane English, geri dönen bir di?er isim.

The Gilded Age

Amerikan televizyonu da yak?nda kendi Downton Abbey‘ine kavu?acak. ?ngiliz televizyonlar?nda f?rt?nalar estiren, ödüllü dizi Downton Abbey’nin yarat?c?s? Julian Fellowes, NBC için kollar? s?vad? ve yeni bir dönem dizisi için çal??malara ba?lad?. ?u anda ad? “The Gilded Age” olarak an?lan dizi, 1880’lerin New York’undaki milyonerlerin ?a?aal? hayatlar?n? anlatacak.

Julian Fellowes dizinin geçti?i dönem için “Görkemli yükseli?ler ve felaket dü?ü?lere sahne olan, paran?n kral oldu?u, çok parlak y?llarm??.” dedi. NBC, The Gilded Age’i “Amerikan Rönesans’?nda bir prensesin destans? hikayesi” olarak tan?ml?yor.

 

Total
4
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.