Ürkütücü mü yoksa sevimli mi?

31 Ekim ak?am? gerçekle?ecek Cad?lar Bayram? için kat?lmay? planlad???n?z bir parti varsa bu yaz? tam size göre.

Her halükarda, e?lenceli görünmeye önem verin ve burcunuzdan da esinlenerek ki?ili?inize en uygun ?ekilde yak?a?acak k?yafeti tercih edin.

Yüksek dü?ünün ve bir y?ld?z kadar parlay?n.

Cad?lar Bayram?’nda Hangi Burç Nas?l Giyinmeli?

Kova: Video oyun karakteri +

Bir video oyunu karakteri gülünç bir hamle gibi gelebilir ancak do?ru bir karakter tercih edilirse, bu büyük bir an da olabilir. Kova burçlar?, arkada?lar?ndan birini de t?pk? Cara Delevingne ve Kendall Jenner’da da oldu?u gibi Süper Mario olmaya ikna edebilir.

Bal?k: Retro Punk +

Bal?k burçlar?, ikonik bir rock y?ld?z? ruhuna bürünerek Cad?lar Bayram?’n?n beklenmedik kraliçesi olabilir elbette. T?pk? Cindy Crawford gibi.

Koç: Barbie bebek +

Koç burçlar? (genelde) pembe, abart?l? ve enteresan pek çok ?eye s?cak bakt?klar? için Barbie önerimize kay?ts?z kalmayabilirler diye dü?ünüyoruz.

2014 y?l?nda Rita Ora’n?n Barbie olarak kar??m?za ç?kt??? bu görünümü ilham verebilir.

Bo?a: Tüyler ürpertici görünüm +

Bo?a burçlar?, her i?i çok ciddiye ald?klar? için kostüm seçimleri de elbette ki, Cad?lar Bayram? ruhunu yüzde yüz yans?tan bir k?yafet olacak.

?lham perisi oalrak; Kim Kardashian West’in 2014 y?l?ndaki bu iskelet görünümünü ekliyoruz.

?kizler: Vixen +

?kizler burcu; e?lenceli ve “ars?z” bir tutum için içinde olacaklar? kostümlere s?cak bakmaya haz?rlar m?? K?yafet seçiminde çabas?z bir seçimde bulunurken, Kendall Jenner’?n bu görünümünden ilham alabilirler.

Yengeç: Eski Hollywood film y?ld?z? +

Herkes, yengeçlerin nostaljik her ?ey için yüksek bir tutkuya sahip oldu?unu bilir ve Cad?lar Bayram? partisi için de geçmi?e yönelik seçimlerde bulunmalar? tesadüf olmayacak.

Karlie Kloss’un Marilyn Monroe stilinden esinlenmeye ne dersiniz?

Aslan: 2000’lerin ünlüleri +

Kylie Jenner’?n Christina Aguilera ‘Dirrty’ kostümünü kim unutabilir? Bu kadar ikonik olmas?n?n bir sebebi var; Kylie Jenner’?n aslan burcu cesaretine sahip olmas?.

Ba?ak: Disney karakteri +

Ba?aklar genellikle içlerinde küçük bir Disney karakteri ya?at?rlar. Bu içinizde ya?ayan karakteri göstermenin tam zaman?.

Terazi: Çizgi film karakteri +

Teraziler, çizginin d???nda dü?ünebilme yetenekleri ile tan?nmakta. Emily Ratajkowski’nin kusursuz Marge Simpson görünü?ü bu delili?i ortaya koyuyor.

Akrep: Karanl?k vixen +

Deri, örgü ve Hailey Baldwin gibi koyu bir perukla vixen trendine karanl?k bir dönü? yapmaya ne dersiniz?

Yay: Maskeli femme fatale +

Yay burçlar?n?n ç?lg?n ruhuyla e?le?ecek bir kostüm bulmak çok zor olmasa gerek.Deri bir bot ve maske i?inizi görür gibi.

O?lak: ?konik film karakteri +

O?lak stili oldukça yal?n ve ??kt?r. Cad?lar Bayram? partisi için ikonik bir stil ile göz kama?t?r?c? görünümü yakalamalar? mümkün. Geçen y?l Michelle Pfeiffer’?n Scarface’deki ikonik karakterine bürünen Martha Hunt’?n izinden gidebilirsiniz.

 

Total
0
Shares