Burning Man; bu y?l da birbirinden ilham verici görünümlere ev sahipli?i yapt?.

??te Nevada çölünde gerçekle?en bu ola?anüstü festivalden; foto?rafç? Karim Tabar'?n objektifine tak?lan en iyi görünümler: