Chanel'in Bangkok'ta gerçekle?en 2018/19 Cruise defilesinden öne ç?kan büyüleyici görünümler...