9 Eylül 2009’da kurulan yerli dermokozmetik markas? COSMED, 9. y?l?n? çocuklar?n e?itimine destek olarak kutluyor. COSMED için bir araya gelen 9 influencer, 9 COSMED ürününün kutusunu yeniden tasarlad?. Kas?m ay?nda sat??a ç?kt?. Ürünlerden elde edilen gelirin bir k?sm? ile 900 çocu?un Türk E?itim Gönüllüleri Vakf? taraf?ndan 1 senelik e?itimi kar??lanacak.

2009 y?l?nda insanlar?n kendilerini daha bak?ml? ve mutlu hissetmelerini sa?layacak güvenilir çözümler sunma vizyonuyla kurulan dermokozmetik markas? COSMED, 9. ya??n? kutluyor.

Deren Öztürk Matarac? taraf?ndan yarat?lan marka, ‘ülkemizde de yerli ve kaliteli bak?m ürünleri yap?labilir’ iddias?n? kan?tlamak üzere yola ç?kt?. COSMED’in hikayesi Matarac?’n?n 16 ya??ndayken Paris’te küçük bir kozmetik dükkan?na girmesiyle ba?l?yor. Küçük, mis kokulu bu kozmetik dükkan?nda, birbirinden farkl? ambalajlarda çe?it çe?it bak?m ürünleri Matarac?’n?n ilgisini çekiyor. Matarac? o günü “Hayat?m?n dönüm noktas? oldu” diye anlat?yor. Bitki özlerinin kar???m?ndan yap?lan ürünlerden etkilenmesiyle ba?lad??? yolculuk bugün saç, cilt, vücut ve güne? korumas? alanlar?nda 56 ürüne ula?m?? bir Türk markas? olarak devam ediyor.

COSMED’in her bir ürünü, güçlü ve uzun ara?t?rmalar sonucunda, dünya standartlar?nda üretiliyor; eczac? ve dermatologlar?n tavsiyeleriyle son kullan?c?ya ula??yor. Saf, temiz, do?aya dost, sorumlu, sa?l?kl? ve sürdürülebilir bir marka olmak için her yeni güne ba?lad?klar?n? belirten COSMED markas?n?n yarat?c?s? Deren Öztürk Matarac?, “Kendimiz için üretir gibi üretiyor, sizlere sunuyoruz” diyor.

9 Eylül’de kurulan COSMED, 9. ya??n? kutlamas? nedeniyle 9 influncer/blogger ile bir projeye ba?lad?. Bloggerlar, Cocobolinho, Damla Altun, Damla Kalayc?k, Deniz Özp?nar, Denizshares (Deniz Poyrazo?lu), Gamze Biran, Gökçe Y?ld?r?m, Melodi Elbirliler ve Simla Canpolat 900 çocuk için en sevilen Cosmed ürünlerinin ambalajlar?n? tasarlad?.

 

Kas?m ay?nda raflarda yerini alan bu ürünlerin sat???ndan elde edilen gelirin bir k?sm?yla Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf?’na ba???ta bulunulacak ve 900 ö?rencinin 1 senelik e?itim masraf? kar??lanacak.

S?n?rl? say?da olan bu ürünlere seçili Watsons ma?azalar?ndan ve www.watsons.com.tr adresinden ula??labilecek.

Influencerlar taraf?ndan kutusu tasarlanan ürünler +

Cocobolinho, cildin daha nemli ve canl? bir görünüm kazanmas?na yard?mc? olup, nem ihtiyac? duyan ciltlerin günlük bak?mlar?na yönelik geli?tirilen Day to Day Ultra Nemlendirici & Besleyici Krem’i,

Damla Altun, dudaklar?n nemlendirilerek çevresel etmenlere kar?? güçlendirilmesine yard?mc? olan Atopia Yo?un Dudak Balm’?n?,

Damla Kalayc?k, ya?l? ciltlerin günlük bak?m ihtiyaçlar?na yönelik geli?tirilmi? olan Complete Benefit Kontrol Jel’i,

Deniz Özp?nar, dört mevsim kullan?ma uygun ayd?nlat?c? ve nemlendirici etkili Alight Koyu Leke Kar??t? Ayd?nlat?c? Krem’i,

Denizshares, cildin nem dengesine zarar vermeden ya?, kir ve çevresel etmenlerden ar?nd?r?lmas?na yard?mc? olup, karma ciltlerin haftal?k bak?m ihtiyaçlar?na yönelik geli?tirilen Day-to-Day Krem Peeling’i,

Gamze Biran, göz çevresini nemlendirmek ve ya?lanma sürecinin etkilerinden korumak amac?yla geli?tirilen ve cildin ???lt?l? bir görünüm kazanmas?na yard?mc? olan Revolution Nemlendirici Göz Çevresi Kremi’ni

Gökçe Y?ld?r?m, ya?l?-karma ciltlerin günlük kullan?m?na uygun Alight Ar?nd?r?c? Toz Temizleyici’yi,

Melodi Elbirliler, cildin ayd?nl?k ve ???lt?l? bir görünüm kazanmas?na ve nemlendirilmesine yard?mc? olan Alight Yo?un Ayd?nlat?c? Serum’u,

Simla Canpolat, cilt hassasiyetini dengeleyici Ultrasense SOS Krem Jel’in kutusunu tasarlad?.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.