Dünyada bask?l? ayakkab?y? ilk kez tasar?m tutkunlar? ile bulu?turan Dogo Store, hayat tarz?n?z? yans?tan rengarenk bir dünyan?n kap?lar?n? aral?yor.

Tablolar?n kal?plarla ayakkab? ve çantaya dönü?türme fikriyle ortaya ç?kan Dogo tasar?mlar, her üründe yarat?c?l??? ve sanat?n yans?mas?n? ta??yor.

Çizimlerin ve desenlerin hikayeye dönü?tü?ü tasar?mlar özgün bir tarzla ayakkab?, çanta ve ti?örtlerde hayat buluyor.

Tamamen el yap?m? ve vegan Dogo ürünleri, binlerce farkl? tasar?m, kal?b?na s??mayan çizimleri,canl? renk ve karakter ile vazgeçilmez aksesuarlara dönü?üyor.

Hayat?n Dogo Store’a yans?mas? ise bazen bir ?ark? sözü, bazen bir desen, bazen de en sevdi?iniz süper kahramanlar?n karakter çizimleriyle oluyor.

Bu sezon Dogo Store’da, s?rad??? tasar?mlarla masallar anlat?ld?, minik kirpiler, sincaplar hoplay?p z?plad?. Do?an?n tonlar? Dogo yorumuyla k?sa-uzun botlara, bootie’lere ve onlar?n tamamlay?c?s? çantalara yans?d?.

Okula dönü? için, s?rt çantalar?, kalem kutular? ve ayakkab?lar en e?lenceli ve  z?p?r tasar?mlarla Dogo’da olacak.

Ayr?ca yeni sezonda, özel üretim Looney Tunes, Flintstones, Scooby Doo,Teen Titans Go, Willy Wonka, Harry Potter tasar?mlar?yla, süper kahramanlar ve sevilen karakterler, hem yeti?kinler hem de çocuklar için Dogo Store ma?azalar? ve dogostore.com üzerinden tüm dünyada sat??ta olacak. Özlenen ‘Küçük Prens’ ise eylülde Dogo Store’da olacak!

 

 

 

 

 

 

 

 

Total
0
Shares