?ehrin merkezinde, ilham veren mimarisi, yüksek donan?m? ve dermatoloji, estetik cerrahi, saç ekimi, medikal estetik alanlar?ndaki uzman kadrosuyla, ihtiyaçlara yönelik etkili çözümler sa?layan Doku T?p Merkezi, selülit ve çatlak konusunda fark yaratan “Be New” için mart ay?na özel, çok avantajl? bir teklif sunuyor.

2018’de kap?lar?n? açan Doku T?p Merkezi, medikal estetik, dermatoloji, estetik cerrahi, saç ekimi alanlar?nda sundu?u dünya standartlar?ndaki servisleriyle fark yarat?yor.

Doku T?p Merkezinin inovatif uygulamalar? ve yakla??mlar? aras?nda yer alan, hem selülit, hem de çatlaklar konusunda daha ilk seansta, gözle görülür etkiler yaratarak öne ç?kan Be New, yaz dönemine h?zla haz?rlanmak isteyenler için Mart ay?na özel, çok cazip bir avantajla sunuluyor.

Sadece mart boyunca geçerli olan, %20 indirim avantaj? ile Be New, vakumlu bir ba?l?k yard?m?yla masaj yap?larak uygulan?yor. Uygulama s?ras?nda deri alt?na, selülitlere ve çatlaklara etki eden elektro manyetik dalgalar yollan?yor.

Bu sayede, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, selülitler, çatlaklar, ya? fazlal?klar?yla ortaya ç?kan öbeklenmeler gözle görülür ?ekilde ortadan kalk?yor. Kal?c? etki için belli aral?klarla düzenli yap?lmas? gerekiyor.

Doku T?p Merkezi

Adres: Merkez Mahallesi, ?stiklal Sokak, No:11D – ?i?li / ?STANBUL

Telefon:+ 90 555 140 01 01

Total
0
Shares