Muzipo Kids merkezlerinde çocuklar? e?lence ve macera dolu bir sömestr tatil program?nda %15 indirim f?rsat? sunuluyor…

Muzipo Kids, her y?l oldu?u gibi bu y?l da sömestr tatiline özel farkl? programlar?yla çocuklar?n tatillerini doyas?ya ya?amalar?na ve özgürce muziplik yapmalar?na olanak sa?l?yor. Muzipo Kids Sömestr Program?’n?n temel amac?; çocuklar?n s?ra d???, e?lenceli ve e?itici uygulamalarla birlikte keyifli bir ortam içerisinde kaliteli zaman geçirmelerini sa?lamakt?r. Çocuklar?m?z?n bedensel, ruhsal ve sosyal yönden geli?imlerini desteklemek için gerekli olan tüm aktivitelerin sunuldu?u program, Cumartesi – Pazar hariç haftada 5 gün devam edecektir. Tam gün ve yar?m gün seçenekleri merkezlere göre de?i?kenlik gösterebilmektedir. Program seçenekleri içerisinde yer alan sportif aktiviteler; Oyuncak Yap?m? Atölyesi, Geri Dönü?üm Atölyesi, Hareketli Drama Atölyesi, Bilim Atölyesi, Temel Jimnastik Beyin Egzersizleri, Manupulatif Beceriler, Mini Survivior, Sportif Beceri ve Koordinasyon, Mu Zumba programlar? yer al?yor.

Total
0
Shares