Muzipo Kids merkezlerinde çocuklar? e?lence ve macera dolu bir sömestr tatil program?nda %15 indirim f?rsat? sunuluyor… +

Muzipo Kids, her y?l oldu?u gibi bu y?l da sömestr tatiline özel farkl? programlar?yla çocuklar?n tatillerini doyas?ya ya?amalar?na ve özgürce muziplik yapmalar?na olanak sa?l?yor. Muzipo Kids Sömestr Program?’n?n temel amac?; çocuklar?n s?ra d???, e?lenceli ve e?itici uygulamalarla birlikte keyifli bir ortam içerisinde kaliteli zaman geçirmelerini sa?lamakt?r. Çocuklar?m?z?n bedensel, ruhsal ve sosyal yönden geli?imlerini desteklemek için gerekli olan tüm aktivitelerin sunuldu?u program, Cumartesi – Pazar hariç haftada 5 gün devam edecektir. Tam gün ve yar?m gün seçenekleri merkezlere göre de?i?kenlik gösterebilmektedir. Program seçenekleri içerisinde yer alan sportif aktiviteler; Oyuncak Yap?m? Atölyesi, Geri Dönü?üm Atölyesi, Hareketli Drama Atölyesi, Bilim Atölyesi, Temel Jimnastik Beyin Egzersizleri, Manupulatif Beceriler, Mini Survivior, Sportif Beceri ve Koordinasyon, Mu Zumba programlar? yer al?yor.

Total
0
Shares