Bread & Stuff, Türk ve dünya mutfa??ndan a?ina oldu?umuz lezzetleri modernle?tirip tamam? özenle seçilmi? malzemeler ve MSA’l? ?eflerin yorumu ile ekmek dilimleri üzerinde taze salatalarla servis ediyor. Sabahlar? sa?l?kl? kahvalt? alternatifleri, taze s?k?m meyve ve sebze sular?, detox sular? ile sa?l?kl? ya?am trendini benimseyenlere do?al ve sa?l?kl? ürünler sunuyor.

MSA’l? ?eflerin ellerinde bir ?ölene dönü?en ek?i mayal?, tam bu?dayl?, alt?n bu?dayl?, ?ngiliz mufini ekmeklerin üstüne karidesli, tavuklu, rozbifli, bonfile bazl? içerikler ise gün boyunca ula??labilir. Karbonhidrat tüketimini minimumda tutanlar için ise, Wasa ile haz?rlanan daha hafif bir alternatif mevcut.

Bread & Stuff, günün yorgunlu?unu atmak ve bu ‘’ekmek üstü lezzet ?ölenini’’ deneyimlemek isteyenler için ak?am 21.00’a kadar hizmet veriyor.

Üç kad?n giri?imci Esra Balabanl?Merve Balabanl? ve Damla Kaner taraf?ndan kurulan Bread & Stuff, evdeymi? hissi veren s?cak ortam? ile Te?vikiye’nin en hareketli sokaklar?ndan Ahmet Fetgari Sokak’ta Pazartesi hariç haftan?n 6 günü aç?k.

Menülerindeki benzersiz kahvalt? seçkisiyle hafta sonu 10.00-14.00 aras?nda lezzet dü?künlerini misafir ediyor.
Alternatif lezzet deneyimi arayanlar, geleneksel ekmek üstü kültürümüzü gastronomik bir kimlikle harmanlayan bu mekan? lezzet rotalar?na eklemeliler. 

Total
0
Shares