Puma, Selena Gomez ile yapt??? i?birli?i kapsam?nda gerçekle?tirdi?i yeni kampanyas?n? duyuruyor.

Kampanya için gerçekle?tirilen çekimde Selena Gomez’in dinamik stili PUMA’n?n kad?nlar için özel olarak tasarlanan PUMA IGNITE Flash ayakkab?lar? ile bulu?uyor. Selena Gomez bir binan?n en üst kat?nda gerçekle?en foto?raf çekiminde antrenman ayakkab?lar?n? tamamlayan k?yafetleri ile göz dolduruyor.

“Kendin olmak için sen ol. Bu Sensin.” slogan? ile yola ç?kan markan?n yeni kad?n koleksiyonu En Pointe Selena Gomez ile öne ç?k?yor. Kendine güvenen kad?nlar için üretilen En Pointe koleksiyonunun ilkbahar/yaz parçalar?ndan olan IGNITE Flash, h?zl? bir ya?am tarz?na ayak uydurman?z? sa?larken, güçlü bir stilin tamamlay?c?s? oluyor. Selena Gomez’in k?rm?z? hal?dan sokak modas?na kadar her türlü tarza ayak uyduran görünümleri, koleksiyondaki parçalarla mükemmel bir birliktelik yakal?yor.

Puma, sezon ba??nda Selena Gomez ile yapt??? i?birli?i kapsam?nda üç sneaker’? da spor severlere tan?tm??t?. Bale tekni?inden ilham alan ve kusursuz bir uyumla harekete kabiliyeti sa?layan Phenom Satin, Phenom Low Satin ve Fierce Satin enerjilk IGNITEFlash ise, evoKnit ve IGNITE köpük özelli?i ile hafiflik ve rahatl??? ayn? anda sunuyor.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın