ETRO, 50. y?l?n? çok özel bir sergi ile kutluyor: Generation Paisley

ETRO Generation Paisley Sergisi, 23 Eylül- 14 Ekim tarihleri aras?nda Milano’daki MUDEC Müzesi’nde (Milano Kültürler Müzesi) sergileniyor.

Serginin ç?k?? noktas?n?, Mezapotamya kökenli do?urganl?k ve uzun ömür sembolü hurma a?ac? “Hayat A?ac?”n?n filizlerinden ilham alarak tasarlanan ETRO’nun ikonik ?al deseni motifi olu?turuyor.

Dev bir a?ac?n ye?il yaprak dallar? ile ziyaretçilerini kar??layan ETRO Generation Paisley Sergisi, omurga misali kesintisiz olarak birbirini tamamlayan be? odadan olu?uyor. ETRO’nun farkl? dönemlerine ait 50 özel kombinin yer ald??? odalar?n duvarlar?ndaki kuma?, resim, ayna gibi kaplamalar özel yans?malar, dijital etkiler ve üç boyutlu enstalasyonlar ile ziyaretçilere hayal güçlerini zorlayan bir deneyim ya?at?yor.

Sergide, ETRO ailesinin ki?isel koleksiyonlar?ndan da baz? parçalar yer al?yor.

Sergi, Milano MUDEC Müzesi’nde 14 Ekim 2018, Pazar gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilirsiniz.

GENERATION PAISLEY

#CHOOSEYOURROOTS

Total
0
Shares