Üç ayl?k hamile olan Fahriye Evcen’in  bu süreç için belirledi?i özel kurallar konu?uluyor.

Gözler, bebeklerine kavu?mak için geri say?mda olan ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in üzerinde.

Att?klar? her ad?mla radarda olan ünlü çiftin ?imdi de dünyaya gelecek bebekleriyle ilgili ald?klar? kararlar ortaya ç?kt?.

Milliyet Gazetesi’nde Sercan K?smet’in yapt??? habere göre Fahriye Evcen’in bu süreçte d??ar?dan verilen yemek sipari?lerine son verip, ev yap?m? sa?l?kl? yemekler tercih etmek istedi?i ilk konulardan biri.

Ünlü oyuncunun artan koku hassasiyetine önlem olarak ise evde parfüm ve kolonyay? yasaklad??? söyleniyor.

Burak Özçivit ise bu süreçte e?ini yaln?z b?rakmamak için yurt d??? gezilerini iptal etmeyi tercih etti.

 

Total
7
Shares