?sveç men?eli güzellik teknolojisi markas? FOREO, ?ngiltere’de gerçekle?tirdi?i “En Güzel Ya? Alan Ünlüler” ara?t?rmas?n?n sonuçlar?n? aç?klad?. ?ngiliz kad?n ve erkeklerin kat?ld??? ara?t?rmada, kad?nlarda Dame Helen Mirren, erkeklerde ise Richard Gere kendi ya? gruplar?n?n en iyi görünen isimleri seçildi. Plastik cerrahinin yükseldi?i bu dönemde, kozmetik tedaviye çok az ba?vuran ya da hiç ba?vurmayan ve zarif bir ?ekilde ya?lanmay? tercih eden Richard Gere ve Dame Helen Mirren öne ç?kt?.

Muhte?em Kad?nlar, Etkileyici Erkekler

Ara?t?rmada, ilk s?rada yer alan Oscarl? oyuncu Helen Mirren’?, ?ngiltere Kraliçesi Elisabeth ile ünlü pop y?ld?z? Madonna takip etti. Judi Dench, En Güzel Ya? Alan Kad?n Ünlüler listesinde yer alan üçüncü ?ngiliz olurken, Dolly Parton, Cher, Tina Turner, Sharon Stone, Kim Bassinger ve Susan Sarandon da listede yer alan di?er isimler oldu.

10/6/2011 – Bedford, New York. American actor Richard Gere photographed in Bedford, New York. Chad Batka for The New York Times.

Ünlü aktör Richard Gere, %17 oyla oran?yla En Güzel Ya? Alan Erkek seçildi. Listede ikinci s?rada Liam Neeson ve ard?ndan Pierce Brosnan yer ald?. Brosnan’?n ard?ndan listede s?ras?yla yer alan isimler ise Amerikal? aktörler Harrison Ford, Kevin Bacon ve Robert de Niro ve Arnold Schwarzenegger oldu.

30 ya? üstündekiler Kim Bassinger’? seçti

Ara?t?rmaya kat?lan isimler, en güzel ya? alan kad?nlar konusunda hem fikir olsa da, en iyi ya?lanan erkekler hakk?nda oldukça farkl? fikirler vard?. Farkl? ya? gruplar?, hangi ünlülerin ya?lar?na göre en iyi göründü?ü konusunda farkl? görü?lere sahip olduklar? ortaya ç?kt?. Ara?t?rmaya kat?lan tüm ya? gruplar?nda Helen Mirren, En Güzel Ya? Alan Ünlüler listesinde birinci s?rada yer ald?. 16-29 ya? aral???ndaki kat?l?mc?lar, Helen Mirren, Madonna ve Kraliçe Elisabeth’i Kim Basinger’den önde oylarken, 30-44 ya??ndakiler ise en çok Kim Bassenger’e oy verdi. Erkek ünlülerde ise 16-29 ya? grubu Arnold Schwarzenegger’i ilk üçte sayarken, üst ya? grubu ise ünlü aktörü listenin dördüncü s?ras?na yerle?tirdi.

Ara?t?rmaya ili?kin bir de?erlendirmede bulunan FOREO Pazarlama Direktörü Steve Thomson ?unlar? söyledi: “Ara?t?rma, ?ngilizlerin %67’sinin ya?lanman?n etkileri konusunda endi?eli oldu?unu ortaya koydu. ?ngiltere’de estetik operasyonlara olan ilgi göz önüne al?nd???nda, ülkenin ya??yla bar???k olan insanlar? kucaklad???n? görmek umut verici. Helen Mirren gibi estetik cerrahiye ba?vurmadan, ya?lanma etkileriyle mücadelenin en iyi yolu cildinizin tamamen temizlenmi? oldu?undan emin olmakt?r. Yeni güzellik teknolojileri, etkinve uygun maliyetli bir ?ekilde cildinizi temizlemenize ve k?r???kl?klarla mücadele etmenizi sa?l?yor. Ya?lanma fikri sizde endi?e uyand?r?yorsa, LUNA 2‘ye yat?r?m yap?n. Klinik olarak elle yap?lan temizli?e göre LUNA 2’nin cildi temizlemede %99.5 daha etkili oldu?u kan?tlanm??t?r, T-Sonic™ titre?imleri gözeneklerin, ince çizgilerin ve k?r???kl?klar?n görünümünü azalt?r.

En Güzel Ya? Alan Kad?n ve Erkek Ünlüler

Kad?nlar

 1. 1-Helen Mirren
 2. 2-Kraliçe Elisabeth
 3. 3-Madonna
 4. 4-Dolly Parton
 5. 5-Cher
 6. 6-Judi Dench
 7. 7-Tina Turner
 8. 8-Kim Basinger
 9. 9-Sharon Stone
 10. 10-Susan Sarandon

Erkekler

 1. 1-Richard Gere
 2. 2-Liam Neeson
 3. 3-Pierce Brosnan
 4. 4-Arnold Schwarzenegger
 5. 5-Harrison Ford
 6. 6-Kevin Bacon
 7. 7-Sir Paul McCartney
 8. 8-Robert De Niro
 9. 9-Gary Oldman
 10. 10-Mick Jagger

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.