Beklenen anlardan biri sonunda geldi. Game of Thrones’un 14 Nisan’da ba?layacak final sezonunun yay?nlanan yeni fragman?, istenilen uzunlukta ve tatminde.

Video yükleniyor

Tüm karakterlerin giri?ti?i bir sava? sadece saçma bir taç için de?il, insanl???n ta kendisi için. Westeros her zamankinden daha fazla tehlike alt?nda ve durumun ciddiyeti bu iki dakikal?k klibin her yerinde hissediliyor. Sava? ve k?? gelmiyor, çünkü resmen art?k buradalar.

Bu yeni fragmanda anlat?lan çok ?ey var. ??te en önemli ba?l?klar.

Arya birinden ya da bir ?eyden kaç?yor

Stark karde?lerin en gözü kara olan? Arya’n?n bir ?ey korktu?unu hayal etmek oldukça zor art?k. Peki, onun bu kadar panik halde ko?mas?n? sa?layan?ey nedir? Büyük olas?l?kla aln?ndaki bu kötü yaraya sebep olan ?ey.

Yeni bir yüz

Arya, karanl?k koridorda ko?arken arkadaki sesi ve muhtemelen yaralanmadan önceki hali “Ölümü biliyorum, birçok yüzü var, bunu görmeyi de dört gözle bekliyorum” diyor. Kaçt??? ki?i bu olabilir mi?

Tormund & Beric ya??yor

Tormund ve Beric’i fragmanda görmek, y?k?lan duvardan kurtulduklar?n?n en büyük kan?t? oluyor elbette ki.

Yakla?an sava?a bir bak??

Winterfell sava??, dünyan?n en büyük sava?lar?ndan biri. Bu yüzden Podrick ve Brienne’i ön saflarda görmek elbette ki çok endi?e verici.

?ovun gerçek y?ld?zlar?

Ejderhalar, ku?kusuz bu sava??n gerçek y?ld?zlar?. Umar?z tüm karakterleri korkunç bir kaderden kurtarabilirler.

Tyrion çok endi?eli görünüyor

Kraliçenin eli olmak ölümle yüz yüze olmak demek ne de olsa.

Jon bir ejderhaya binebilir

Jon ve Dany, kesinlikle ejderhalar?n üstüne binmeye do?ru ilerliyorlar.

Total
0
Shares