Gigi Hadid; Zayn Malik ile ili?kisinin reklam amaçl? oldu?u iddialar?na yan?t verdi.

Instagram’daki “itiraf” sayfalar?ndan birinde Zayn Malik ve Gigi Hadid yani Zigi çiftinin PR yani reklam amaçl? ili?ki ya?ad?klar?n? anlatan postun alt?na yorum yaparak sessizli?ini bozan Hadid; uzun süredir bu söylentileri takip etti?ini de göstermi? oldu

?li?kilerinin yalan oldu?unu söyleyen Instagram postuna Gigi Hadid ?u cevab? verdi:

“Beni her gün yeni bir posta etiketliyorsunuz. Lütfen art?k durun. Bu negatiflikten ba?ka bir ?ey de?il. Size gerçekten çok büyük bir nefret duygusu beslemiyorum ancak; sadece d??ar?da ç?k?p görülecek çok güzel bir dünya oldu?unu biliyorum; %99 hiç tan?mad???n?z iki insan?n aras?ndaki ili?kiyi yaftalamak yerine.  Instagram’da aktif de?il, onun takibine ihtiyac?m yok ve gö?sünde benim gözlerimi dövme olarak ta??yor.”

“Yapmaya çal??t???n?z ?ey gerçekten ölü bir at? tekmelemek. ?li?kimize pr amaçl? diyebilirsiniz ama onu payla?arak yapt???m tek ?ey onu desteklemek asl?nda. Ne olursa olsun bu son yorumum olacak; dilerim sevece?iniz ve size ilham verecek bir ?ey bulursunuz.”

Total
7
Shares