Ad?m ad?m koyu halkalar? ve ?i?likleri yok etmenin tad?n? ç?kar?n.

Uyku eksikli?i de sebep olmakla, s?v? kayb?, tuz, alerjiler ve genetik faktörler de ?i?lik ve koyu halkalara zemin olu?turmakta.

Bir daha asla yorgun görünmemek için a?a??daki maddelere göz atmaya ne dersiniz?

Chanel S?k?la?t?r?c? K?r???kl?k Kar??t? ve Göz Canland?r?c?

Roll-on Göz Kremleri

Buzdolab?ndan ç?kard???n?z roll-on göz kreminiz, canland?r?c? etkisiyle yeniden uyan??a sebep olacak.

Çay Po?etleri

?ki kahve po?eti al?n (ye?il veya siyah çay i?i ). Buzdolab?nda birkaç saat beklettikten sonra gözlerinize 3-5 dakika uygulay?n. ?çindeki kafein, kan damarlar?n? daraltarak, ?i?meyi azaltacak.

Göz Maskesi

Göz çevresi içinde kalan ya?lanma kar??t? bile?enler için arad???n?z sakinle?tirici etki göz maskelerinden geçmekte.

 

Salatal?k Dilimleri

Salatal?k gerçekten i?e yar?yor, bunu tekrar hat?rlatal?m.

10 dakika boyunca gözler üzerinde b?rak?ld???nda yat??t?rma gücünü gün yüzüne ç?karacak. ?i?li?in azalmas? için önemli bir etken.

Ka??k

Zamans?zl?k ya?ad???n?z anda ka??ktan yard?m alabilirsiniz.  So?uk suyla y?kad???n?z iki ka???? gözlerinizde gezdirin ve ?i?liklere veda etmek için dakikalar?n geçmesini bekleyin.