Gucci’den ses getiren yeni sosyal medya projesi

Gucci, koleksiyonlar?n?n yan? s?ra yapt??? i? birlikleri ve sosyal medya projeleriyle de ses getirmeye devam ediyor.

Marka, bu kez yeni parfümü Gucci Bloom Acqua di Fiori  için bir sosyal medya projesine imza att?.

Yeni parfüm Gucci Bloom’un hikâyesi, Acqua di Fiori, Modaevi’nin kad?n sanatç?lar taraf?ndan yarat?lan sosyal medya kampanyas?n?n odak noktas? oluyor.

Gençli?in ne?e ve enerjisine bir övgü niteli?i ta??yan ferah ve ye?il Acqua di Fiori’nin merkezinde ya? almak, kad?n dostlu?u ve genç k?zlar?n bir kad?na dönü?üp öz benli?ini bulmas? yer al?yor.

Bu fikir etraf?nda ?ekillenen metin ve ?iirlerin bir araya gelmesiyle eserleri meydana getiren 15 kad?n sanatç?, yepyeni dijital kampanya çerçevesinde #AcquadiFiori ve #InBloom etiketleriyle Gucci’nin Instagram hesab?nda yer al?yor. Sanat eserlerinin as?llar? Gucci’nin di?er sosyal medya platformlar?nda da boy gösteriyor.

Dünyan?n farkl? yerlerinden gelen ve zaman zaman ki?isel ve mahrem say?labilecek bir hikâyelerini yeniden ele alan sanatç?lar?n eserleri, parfümün bile?enleriyle bütünle?iyor. Bu bile?enler aras?nda, ye?il Herbarium bask? kutusu, yeni kokuya has ye?il kasn? otu ve ku? üzümü tomurcuklar? ile soluk pembe ?i?e de var.

Projede yer alan illüstrasyonlar ve resimler ?öyle: Phoebe Collings-James’in kendi kad?nl??a geçi? sürecini anlatt??? bir ?iiriyle bir araya gelip dönü?üm geçiren kaotik ve renkli krizaliti; Langley Fox Hemingway’in çiçek spreyleri içinde beliren narin çehreleri; Melbourne merkezli Frances Cannon’un nihayetinde y?ld?zlara eri?ene kadar do?ayla iç içe büyüyen bir kad?na dair dikkat çekici çizimleri; Roma merkezli Emma Allegretti’nin kendi kimya deneyinde denek olan protagonisti; Londra merkezli sanatç? Joy Messi’nin ?ekilleri, figürleri ve yaz?y? kar??t?rarak soyut bir ?ekilde ortaya koydu?u çocukluk hat?ralar? ve Joanna Avillez’in kokunun bile?enleriyle etkile?ime giren süper kad?n ekibi.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın