Geçti?imiz günlerde ?talya’n?n Floransa ?ehrinde aç?lan Gucci Garden, tüm ilgimizi üzerinde toplad?.

Gucci’nin bu yeni ihti?aml? projesi, Palazzo della Mercanzia’da yer al?yor ve bizlere de Floransa’ya gitmek için yeni bir sebep olu?turuyor.

 

Moda, sanat, yeme-içmenin bir arada bulundu?u Gucci Garden en çok da Michelin y?ld?zl? ?ef Massimo Bottura ile birlikte aç?lan restoran Osteria Francescana ile dikkat çekiyor.

50 ki?ilik bu restoran, Gucci Garden’da yap?lan keyifli bir al??veri? sonras? misafirlerini bekliyor.

Al??veri? demi?ken de; Gucci Garden için özel olarak tasarlanan parçalar?n da sizi bekledi?ini unutmay?n.

Tasar?mc?  Alessandro Michele, Gucci Garden için; buran?n adeta bir çar?? gibi oldu?unu söylerken, al???la gelmi? müzelerden çok ba?ka yerde durdu?unu vurguluyor.

 

Gucci Garden; Piazza della Signoria, 10

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın