Gwyneth Paltrow ad?m ad?m, gün içerisinde neler yedi?ini aç?klad?.
“Ak?am yeme?inde her ?ey var” cümlesinin alt?n? ?imdiden çizmek isteriz.

Paltrow, 2008 y?l?nda kurdu?u sa?l?k ve güzellik platformu Goop’la birlikte sa?l?k trendleri konusunda da alternatif önerilerle hep kar??m?zda.

Paltrow’un Capri’deki tatilinden gelen karelerine bakt?ktan sonra da o, daha biz sormadan merak etti?imiz k?sm? aç?klad?.

 

Oscar ödüllü oyuncunun gün içerisinde nas?l beslendi?inin cevab? a?a??da sizi bekliyor.

“Normal bir gün ve kahvalt? için bir smoothie içece?im.”

Paltrow ö?le yeme?ini ise ?öyle özetliyor;

“Protein ve salata ile oldukça dengelenen sa?l?kl? bir ö?le yeme?im var.”

?a??rt?c? bir ?ekilde Paltrow’un ak?am yeme?inin aç?l?m? ?öyle;

“?stedi?imi yiyebilirim fakat her zaman çok i?lenmi? g?dalardan ve yüksek fruktozlu m?s?r ?urubundan kaç?nmaya çal???yorum.”

 

 

Total
8
Shares