Y?l?n merakla beklenen yap?m? Hakan: Muhaf?z’dan geçti?imiz günlerde yay?nlanan trailer, diziye dair duyulan merak? daha da art?rd?.

Hakan: Muhaf?z’?n ( The Protector ) ba?rolünde yer alan Ça?atay Ulusoy’un bu beklentileri yükseltmedeki pay? da oldukça büyük. ??te dizi hakk?nda bilmeniz gerekenler.

Hakan: Muhaf?z’?n ( The Protector) Konusu Nedir? +

T?ls?ml? bir yadigâr taraf?ndan kendisine mistik güçler verilen genç bir adam (Ça?atay Ulusoy), karanl?k güçlerle sava?mak ve geçmi?indeki bir gizemi çözmek üzere bir yolculu?a ç?kar. ?stanbul’u korumakla görevli olan bu genç adam?n s?rad??? öykülerine ?ahit olaca??z.

Hakan: Muhaf?z’?n ( The Protector) Ne Zaman Ba?layacak? +

Netflix’in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhaf?z’?n ilk bölümlerinin tamam? 14 Aral?k günü yay?nlanacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ça?atay Ulusoy’un haricinde Okan Yalab?k, Ayça Ay?in Turan, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtulu?,  Sayg?n Soysal ve Burçin Terzio?lu gibi önemli oyuncular da yer alacak.

?lk sezonu toplamda on bölümden olu?an dizinin yönetmeniyle ilgili ç?kan haberler ise geçti?imiz günlerin en çok konu?ulanlar?ndan oldu.

Can Evrenol yönetmenli?inde çekilen dizinin ilk bölümlerinin be?enilmedi?i yönünde ç?kan haberlere ise yönetmenin instagram hesab?ndan cevap gecikmedi.

 

Total
26
Shares