Seth Rogen and Michelle Williams as a husband and wife whose marriage becomes strained in Take This Waltz, the latest film from Canadian director Sarah Polley.

Astroloji her alanda oldu?u gibi, ili?kilerdeki tutum ve uyumumuzu da etkiliyor.

Peki hangi burçlar birbirini aldatmaya daha yatk?n? 

??te cevab?:

 KOÇ ve BO?A

Ka??t üzerinde bu çift harika görünebilir ancak uzun vadede iki taraf da güven sorunlar? ya?ayacakt?r. Birbirlerini görür görmez a??k olmas? muhtemel bu çift için dünyaca ünlü Astroloji Uzman? Valerie Mesa; “Bo?a burcu; ince dü?ünceli Koç burcu için zaman zaman kaba gelebilir. Bununla birlikte her iki burç da birbirlerine güvenmediklerinden ve bu konuda inatla?t?klar?ndan; monogami anlay??lar? zarar görebilir” aç?klamas?n? yap?yor.

?K?ZLER ve TERAZ?

“Birbirlerinden etkilenmek onlar?n do?as?nda var ve ayn? elementi payla??yorlar. Ayr?ca Terazi burcu mental olarak da ?kizler burcundan etkilenmeye meyillidir.” diyen Mesa bununla birlikte iki burcun taban tabana z?t oldu?unu; Terazi’nin ?kizler burcunun özgür tav?rlar?ndan rahats?z olarak ili?kiyi sonland?raca??n? ekliyor.

YENGEÇ ve O?LAK

Z?tl?klar?n uyumu bu olsa gerek! “?ki burç da birbirinin z?tt? ancak aralar?ndaki çekim yads?namaz. Ama daha ciddi bir yap?daki O?lak burcu; Yengeç burcunun alayc? tavr?ndan rahats?z olabilir. Yengeç burcu ise O?lak ile ili?kide çabuk s?k?lacakt?r” diyor Mesa.

ASLAN ve YAY

“Her ikisi de ate? grubu ancak Aslan burcunun yatak odas?na dair tutkular?n? Yay burcu kar??lamakta zorlanabilir. Yay burcu ise d??adönük tavr? ile Aslan burcunu bezdirebilir” diyen Mesa ikilinin ili?ki dinamiklerini ortaya koyuyor.

KOVA ve BA?AK

“?kisi de taban tabana z?t enerjilere sahip olsalar da entellektüel ilgi alanlar? nedeniyle bir çekim hissedebilirler. Ancak Kova burcunun ço?u tart??mada tahrik edici tav?r sergilemesi ve Ba?ak burcunun kat? tavr?; bu ili?kiyi k?sa süreli k?lacakt?r.”

Total
44
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.