Harry Winston, Inc. 18,96 karatl?k Fancy Vivid Pembe P?rlantay? sat?n ald???n? ve p?rlantaya “Winston Pink Legacy” ad?n? verdi?ini aç?klad?. Cenevre’deki Christie’s müzayede evinde sat?n al?nan zümrüt kesim muhte?em Pembe P?rlanta ?imdiye dek e?i benzeri “ne görülmü? ne duyulmu?” ?eklinde tan?mlan?yor.

Harry Winston CEO’su Nayla Hayek ?öyle konu?tu: “P?rlantalar?n Kral? olarak bilinen Harry Winston en nadir, en ola?anüstü de?erli ta?lara olan sars?lmaz ba?l?l???yla biliniyor. Markan?n neredeyse yüz y?ld?r sahip oldu?u bu itibar? bugün de devam ettirmekten gurur duyuyoruz. Etkileyici boyutu ve canl? rengiyle Winston Pink Legacy, dünyan?n en muhte?em p?rlantalar?ndan biri. Bu kalitede ve büyüklükteki bir ta? hayatta bir kez kar??n?za gelir. Zaman?m?z?n en büyük p?rlantalar?ndan biri olarak yerini almay? hak ediyor. Bu sat?n al?m ile Harry Winston’?n mükemmellik gelene?ini sürdürmekten ve birinci s?n?f bir p?rlantay? daha miras?m?za kazand?rmaktan gurur duyuyoruz.”

Total
0
Shares