Farkl? tarihler ve kültürel geçmi?ler göz önüne al?nd???nda, dünyadaki her kraliyet ailesi için stil kodlar? hep farkl?d?r.

?ngiliz kad?n?, etkileyici kesimlere ve yumu?ak renklere yaslan?rken; ?spanyollar biraz daha riskli ve daha cesur siluetleri tercih ediyorlar; Monaco kraliyetleri ise akla gelebilecek her f?rsatta Chanel couture giymeyi tercih ediyor.

Ancak, temadaki küçük de?i?ikliklere ra?men, her krall?kta onaylanan birkaç düzenleyici standart söz konusu.

Ustal?kla uyarlanm?? çarp?c? silüetler ve geleneksel kesimler ?????nda; her kraliçe, prenses, dü?es ya da her kad?n?n dolab?nda bulunan ortak parçalar bulunmakta.

Her kraliyet kad?n?n?n dolab?nda yer alan 5 parça

Beyaz Diz Alt? Elbse +

Tüm kraliyet kad?nlar? için üniforma niteli?i ta??yan parçalardan biri. Belden oturan beyaz elbise kraliyet kad?nlar?n?n favorisi. Taze bir görünüm için garantileyici olan beyaz elbise, diz boyu hizas?ndaki duru?uyla daha uygun görünmekte. Cambridge Dü?esi, ?spanya Kraliçesi ve Sussex Dü?esi’nden ilham alabilirsiniz.

Deri kalem etek +

Deri eteklerin daha çok “rock and roll” oldu?unu dü?ünebilirsiniz ancak karanl??? gölgede b?rakacak lüks bir kullan?m? da mevcut. ??k bir bluzla birlikte muhte?em “a??rl?kta” e?le?ti?i ortada. Kraliçe Letizia, Dü?es Meghan Markle ve Kraliçe Rania’n?n bu kombinin müdavi oldu?unu hat?rlatal?m.

Casual bir gömlek elbise +

Hem rahat olu?u hem de resmi ortamlar için de uygunlu?undan ötürü Dü?es Meghan Markle, Kraliçe Letizia ve Dü?es Catherine’?n favori parçalar?ndan. Kemer ve topuklu ayakkab?larla ideal e?le?me yakalanabilir.

Mükemmel gri blazer +

Dü?es Kate Middleton, Dü?es Meghan Markle veya Charlotte Casiraghi gibi etkileyici bir siluetle klasik ??kl??? siz de yakalayabilirsiniz.

Vücuda oturan bir tak?m elbise +

1986’da Prenses Diana’n?n ipek versiyonunu tercih etti?i tak?m elbiseden sonra, Kraliçe Rania ve Dü?es Meghan Markle da, siyah tak?m elbisenin savunuculu?unu yapmaya devam ediyorlar. Keskin ve çarp?c? bir görünüm için bu kombinin pe?inden gidebilirsiniz.

 

Total
10
Shares