Sa?l?kl? beslenmek, pahal? yemek de?ildir ne de olsa.

Sa?l?kl? yiyecek hedeflerinize sad?k kal?rken mali bir zorluk çekmenize gerek yok elbette. Beslenme Uzman? Susie Burrell, banka hesaplar?nda de?i?ime gitmeden de sa?l?kl? yemek için en iyi ipuçlar?n? payla??yor.

1. YEMEKLER?N?Z? PLANLAYIN +

G?da bütçenizi yönetmek için yapabilece?iniz en önemli ?ey, ö?ünlerinizi her hafta planlamak olacakt?r. Yemekleri önceden planlamak, ö?le yeme?i için birkaç güne kadar yemek pi?irebilece?iniz gibi, her gün küçük miktarlarda da olsa tasarruf etmenizi sa?lar.

Ya?s?z et, tavuk ve bal???n yan? s?ra önerilen sebze veya salatadan olu?an ana yemekleri daha ucuza daha büyük porsiyonlarda haz?rlamak mümkün.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

the butchers daughter. my new favorite breakfast spot in nyc.

Karlie Kloss (@karliekloss)’in payla?t??? bir gönderi ()

2. HESAPLI PROTE?N SEÇENEKLER?N?Z?  BEL?RLEY?N +

Genel olarak bak?ld???nda, et hatta sebzeler de dahil olmak üzere taze ürünler, market faturas?n? h?zl? bir ?ekilde artt?ran ö?elerdir ve bu ürünlerin maliyetini dü?ürmek için de birkaç yol var.

Yumurtalar da dahil olmak üzere yüksek biyolojik de?erli proteinleri, her hafta bir k?rm?z? et yeme?i için harika bir alternatif olabilir ya da k?yma gibi kolayca kesilebilen daha ucuz etleri deneyebilirsiniz.

3. PAZARLARA G?D?N +

En sevdi?iniz meyvenin bir kilosunu marketten ne kadara alaca??n?z? dü?ünün. Her hafta büyük miktarlarda taze ürünlerden geçiyorsa yolunuz, pazarlara bir gezi yapmak gerçekten mant?kl? olacak.

4. ÇORBA ?LE BULU?MAK +

Yap?lan çal??malar, yemek öncesi çorba tercih edilmesinin, ak?am yeme?i saatinde yüzde 20’ye kadar daha yemek tüketildi?ini gözler önüne seriyor. Zengin sebzelerle çe?itlendirebilece?iz çorban?z kilo kontrolü için de etkili olacak.

beslenme yollar?,sa?l?kl? yemekler nas?l yap?l?r, sa?l?kl? beslenme tüyolar?

 

Total
7
Shares