?stanbul Avrupa yakas? tarihi yar?madas?nda ve sahil yolunda deniz manzaral?  en yeni  ve ihti?aml? 5 Y?ld?zl? otellerinden Hilton ?stanbul Bak?rköy’ de   yeni bir nefes olarak GreenSpa  ?ubesini açt?. Deneyimli GreenSpa Group’un ?stanbul’un en seçkin ve gözde yerlerinde birçok  ?ubesi bulunuyor.

?lham?n? Osmanl? ve Frans?z ?ifa reçetelerinden alan lokal saf, do?al bitkiler ve  özleri ile birle?tirerek sunan ya?lar e?li?inde  ?stanbul’a has özel  ritüellerini deneyimlemeye davet ediyor. Ayn? zamanda rahatlat?c? ve iyile?tirici bak?mlardan Signature Masaj?, Nature’s Symphony, Shom Hii Masaj?, Healing Of Babylon Gardens ve Rumi’s Touche gibi farkl? ritüelleri tercih edebilirsiniz.

Hilton ?stanbul Bak?rköy GreenSpa ; Sa?l?k, iyilik ve güzelli?in en do?al hali için 2.500 m2 alanda  , e?siz manzaras?, aç?k ve kapal? havuzu ile misafirlerini keyif  ya?amalar? için  bekliyor.

 

Total
0
Shares