Influencer Pazarlamas? alan?nda Türkiye’nin en iyilerinin seçildi?i INFLOW Ödülleri, muhte?em bir törenle sahiplerini buldu. 30 Ekim Sal? gecesi Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta gerçekle?tirilen törene influencer’lar, ajans yetkilileri ve Türkiye’nin önde gelen i? insanlar?n?n yan? s?ra ünlü simalar da kat?ld?. Influencer’lar?n markalarla birlikte gerçekle?tirdi?i kampanyalar?n ödüllendirildi?i törende k?rm?z? hal?da boy gösteren ünlü isimler, ??kl?k ve zarafetleriyle geceye renk katarken, pek çok davetlinin meme kanseri fark?ndal???n? vurgulamak ad?na pembe kurdele takmalar? dikkat çekti.

Türkiye’de do?an ve k?sa sürede dijital dünyan?n küresel çapta önde gelen markas? haline gelen INFLOW, dünyada oldu?u gibi ülkemizde de her geçen gün geli?mekte olan Influencer Pazarlamas? konusunda de?er yaratmak amac?yla önemli bir organizasyona imza att?.

Bu y?l ilk kez gerçekle?tirilen ve Türkiye’deki influencer, marka ve ajanslar?n birlikte düzenledikleri ba?ar?l? kampanyalar? ödüllendiren INFLOW Ödülleri, davetliler aras?nda Özge Ulusoy, Hande Ataizi, Nihat Odaba??, Arda Türkmen, Pelin Akil – An?l Altan, Ay?e Tolga, Melis Kayg?laro?lu Bülent Sertta?, Zaklina Berrido, Abdel Aziz Sisters, Akasya As?ltürkmen, Larissa Gacemer gibi ünlü simalar?n da oldu?u renkli bir törenle sahiplerini buldu. Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’ta düzenlenen geceye, dijital dünyan?n en etkin influencer’lar? ve ba?ar?l? i? insanlar?n?n yan? s?ra cemiyet hayat?n?n önde gelen isimleri ve ünlü isimler de yo?un ilgi gösterdi.

K?rm?z? hal?da ünlüler geçidi

Türkiye’nin en büyük holding ve ?irketlerinin yönetim kurulu üyeleri ve aile bireyleri, cemiyet ve sanat dünyas?n?n ileri gelenleriyle sosyal medyan?n renkli simalar?, ödül töreni öncesindeki kokteyle de kat?larak k?rm?z? hal?da boy gösterdiler.

Di?er yandan INFLOW Ödülleri gecesinde, tüm dünyada 26 sene önce kendisi de meme kanseri ya?am?? bir kad?n olarak Estée Lauder Companies yöneticilerinden Evelyn Lauder’in ba?latt??? meme kanseri sembolü pembe kurdele hareketi dikkatleri çekti. Davetliler meme kanseri fark?ndal??? konusunun önemini vurgulamak amac?yla pembe kurdele takt?lar.

Sosyal medya, i? ve sanat dünyas?n?n önde gelen isimlerinin ödül törenine gösterdikleri yo?un ilgiden dolay? memnuniyet duyduklar?n? ifade eden INFLOW Kurucu Orta?? Af??n Avc?, “Bugün Türkiye’de ilk kez, influencer’larla birlikte proje geli?tiren marka ve ajanslar?n imza att?klar? birbirinden de?erli çal??malar ödüllendirildi. Daha önce yaln?zca televizyonlarda görmeye al??k?n oldu?umuz i? ve sanat dünyas?n?n ileri gelen isimleri art?k dijital dünyada, sosyal medyada son derece aktifler. Marka profesyonelleri Influencer Pazarlamas?’n?n geli?iminde önemli rol oynuyorlar. Bu isimlerin yenilikçili?i te?vik eden böylesine önemli bir etkinlikte yer almalar?, bu alana yönelik artan ilgiyi gösterirken, i? ve sanat dünyas?yla influencer’lar aras?nda güzel bir sinerji do?mas?na da neden oluyor” dedi.

Ödüller 18 kategoride verildi

Dijital ve pazarlama dünyas?ndan deneyimli isimlerin yer ald??? jüri heyetinin yan? s?ra halk oylamas?n?n da yap?ld??? ve 18 kategoride verilen ödüller kapsam?nda sektördeki ba?ar?l? çal??malara dikkat çekilirken, yenilikçili?i te?vik eden bir platform olu?turuldu. Ödül töreni, CNN Türk taraf?ndan da yay?nlanacak.

INFLOW Ödülleri’nde 18 kategorinin kazananlar? ise ?öyle s?raland?:

 

 • En ?yi Kreatif ?çeri?e Sahip Influencer Y?lmaz Sisters
 • En ?yi Yükseli? Gösteren Influencer Rachel Araz
 • En ?yi Instagram Influencer’? Yasemin Sakall?o?lu
 • En ?yi Facebook Influencer’? Cezmi Kalorifer
 • En ?yi Twitter Influencer’? Odun Herif (Kadir Do?rubakar)
 • En ?yi Youtube Influencer’? Enes Batur
 • En ?yi Influencer Ajans? Hypers
 • Influencer Pazarlamas?n? En ?yi Kullanan Marka Trendyol
 • En ?yi Teknoloji Influencer Kampanyas? Nesnelerin G?ybeti/ KoçSistem / Wow Creative
 • En ?yi Influencer & Marka ??birli?i Duygu Özaslan / Bobbi Brown / Muse ?stanbul
 • En ?yi Moda Influencer Kampanyas? Celebrity Konsept /Trendyol / ?eyma Suba??

 

 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.