Saç bantlar?, klipsli tokalar ve saç modellerini parlatmaya yarayan di?er aksesuarlar.

Her biri kendine özgü bir estetikle, özellikle de 2019 y?l?nda tam kadro hayat?m?zda olmaya haz?rlar. Tokalar?n canlanarak yeniden hayat?m?za girmesi, instagram'da da f?rt?nalar estiriyor.

Bu sezon bir saç tokas? edinmeniz konusunda ?srarc?y?z. 

Kadife elbisenizle tercih edebilece?iniz inci detayl? küpeler ya da ekstra ??kl?k için ipeksi dokunu?lar...

El yap?m? reçine saç aksesuarlar? veya deniz kabu?u gibi büyüleyici ?ekillerdeki ???k saçan saç tokalar? s?k s?k kar??n?za ç?kacak modellerden.

Görünümünüzü daha da özgünle?tirmek için zahmetsiz ve ekonomik bir yol tam kar??n?zda.

Saç aksesuar? al??veri?ine ç?kmadan önce de a?a??daki sokak stillerinden ilham almay? unutmay?n. 

Kapak görseli: @deborarosa

Bu çarp?c? tasar?m içinde ???ldamamak ne mümkün. 

View this post on Instagram

Day Dreaming☁️

A post shared by Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) on

?ncilerle ku?anm?? bir clipsli toka için heyecanlanmak...


@helenacuesta

Sadece renkli tokalarla bile o cazibeyi yakalamak oldukça mümkün. Cesur olun ve gökku?a?? paletinde kaybolun. Birden fazla klips toka takmay? sak?n es geçmeyin.

View this post on Instagram

A lit bae

A post shared by Michelle Li (@himichelleli) on

Saç aksesuarlar? özellikle de k?sa saçlar için biçilmi? kaftan, de?il mi? 


@laurencaruso_

Basit ve oldukça etkili. Minimal parçalar aray???nda olanlara önerilir...

Elinizdeki tüm parçalar? ayn? gün kullanmaya ne dersiniz?