Birbirinden farkl? tasar?mlar?, kad?nlar?n be?enisine sunan Mizalle; gündüzden geceye uzanan ??k, zarif ve kullan??l? ürünleriyle moda severlerin yeni adresi… Moda dünyas?na yepyeni tasar?mlar?yla bir “t?k” uzakl?kta olan mizalle.com adresine girerek kendi tarz?n?za uygun tüm kreasyonlar? ke?fetmeye haz?r m?s?n?z?

Osmanl?ca “?emsiye” anlam?na gelen Mizalle,  e-ticarete yeni bir soluk getiriyor. Kad?nlar?n A’dan Z’ye ihtiyaçlar?n? kar??layan marka, ölçülü giyim kategorisini de büyüterek e-ticaret alan?nda ula??labilir lüks felsefesini moda severlerin be?enisine sunuyor.

Mizalle koleksiyonu; üreten, hayat?n ve i? ya?am?n?n her alan?nda olan, sosyal ya?am? güçlü, kad?na yönelik bir koleksiyon. Do?all?k, hafiflik,  ??kl?k, detaylardaki kuma? kalitesi ve farkl?la?an tasar?m izleri ise her parçada hissediliyor.

Yüksek rafine zevkler Mizalle ürünlerinde…

Mizalle 300 adet yeni ürünle moda severlerin yeni adresi…  Ölçülü giyim deyince akla gelen marka olmay? hedefleyen ve bu konuda rakibi olmayan Mizalle, ölçülü giyimi tercih eden kad?nlar için kaliteli ve ula??labilir ürün seçenekleriyle e-ticarete de yeni bir soluk getirecek. Üç farkl? gruptan olu?an koleksiyonuyla 20-50 ya? aras? kad?nlar? ??k, kaliteli ve tasar?m ürünlerle bulu?turan marka, her hafta yeni ürünleri sitesine dahil edecek.
Yüksek rafine zevkleri olan ve moday? yak?ndan takip eden kad?nlar, mizalle.com sitesinde kabandan pantolona, gömlekten elbiseye, kabandan cekete kadar geni? bir yelpazede al??veri? yapma keyfini ya?ayacak…

Total
0
Shares