Sen Anlat Karadeniz dizisinde canland?rd??? Nefes karakteri ile sezonun en çok konuulan isimlerinden biri olmay? ba?aran ?rem Helvac?o?lu hakk?nda bilmeniz gereken 5 ?ey!

2 ?ubat 1990 do?umlu olan ?rem Helvac?o?lu; bir Kova burcu kad?n?!

????

?rem Helvac?o?lu (@iremhlvcioglu)’in payla?t??? bir gönderi ()

A??k iken kar??s?ndakinin özgürlü?ünü k?s?tlamad??? kadar kendisininkinin de engellenmemesini isteyen Helvac?o?lu; sayg?y? önemsedi?ini söylüyor.

?? @byzekk34

?rem Helvac?o?lu (@iremhlvcioglu)’in payla?t??? bir gönderi ()

Kendisinde en sevmedi?i özellik ise fazla aç?k sözlülü olmas?. Bazen ipin ucunu çok fazla kaç?rd???n? dü?ünüyor.

??

?rem Helvac?o?lu (@iremhlvcioglu)’in payla?t??? bir gönderi ()

Dizide canland?rd??? Nefes karakterinin onu zorlad???n? dile getiren Helvac?o?lu “Tüm dünyadaki Nefes’lerin sesi olabilmek, bu eziyetlerin ve ?iddetin uyguland???n?, ya?anm?? oldu?unu dü?ünmek ve rolü oynamak hiç kolay de?il. Bazen sahne bitse bile ben bitirmiyorum, çok gerçek her k?sm?.” diyor.

?lerleyen zamanlarda ba?ar?l? oyunculu?unu pek çok farkl? projede de görece?imize inand???m?z Helvac?o?lu “?çimde onlarca kad?n bulunuyor ve bunlar?n hepsi kendini anlatmak istiyor, nereye kadar olursa…” diyor.

 

 

Total
8
Shares