Kurulu?undan bugüne sahiplenip öncülük etti?i “?yi Hissettirme” misyonu ile spordan daha fazlas?n? vadeden Hillside City Club Etiler, yeni deneyimler ya?ay?p ilham verici ke?ifler yapman?n mümkün oldu?u bir program haz?rlad?: “21 Days of Feeling Good“. 1 Nisan’da ba?layacak ‘?yi Hissetmenin 21 Günü’ program? sporun yan?nda seçilecek deneyimlerle hem bedeni ve hem ruhu besliyor.

  

?ehirlilerin spor, e?lence, keyif, rahatlama ve bulu?ma noktas? Hillside Etiler, 1-21 Nisan 2018 tarihleri aras?nda gerçekle?tirece?i ‘?yi Hissetmenin 21 Günü’  program?yla kat?l?mc?lar?na iyi hissettirecek yepyeni al??kanl?klar kazand?rmay? hedefliyor. Bahar?n geli?ini kutlayan “?yi Hissetmenin 21 Günü” kapsam?nda renkli sohbetlerden, kült filmlere, atölye ve tad?m aktivitelerinden özel spor deneyimlerine uzanan renkli bir program haz?rland?.

 

Kat?l?mc?lar?n iyi al??kanl?klar edinirken ufkunu geni?letecek program?, 21 gün boyunca Hillside üyesi olmayan misafirler de deneme imkan? bulacak. Mobilet’ten sat??a sunulan etkinliklerle ilgili bilgi, kay?t seçenekleri ve program detaylar? @21DaysofFeelingGood Instagram hesab?nda yer al?yor.

 

“21 Days of Feeling Good”

Hillside City Club Etiler- Alkent Sitesi Tepecik Yolu No:22 /14 Etiler/?stanbul

T: 0212 352 23

 

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın