Sal? gecesi -Selena Gomez ve Justin Bieber’?n ili?kilerine ara verdiklerini duyurmalar?ndan 1 hafta sonra- Justin Bieber Sports Illustrated modeli Baskin Champion ile görüntülenmi?ti. Tabii ki hayranlar?n tepkisi gecikmedi.

 

??

baskin champion (@baskinchamp)’in payla?t??? bir gönderi ()

Ancak Bieber’a yak?n kaynaklara göre 24 ya??ndaki ünlü ?ark?c?, yeni bir ili?kiye ba?lam?yor veya çapk?nl?k pe?inde de?il. Tek amac? Selena Gomez’in dikkatini çekmek!

ET’ye konu?an Justin Bieber’a yak?n bir kaynak “O her d??ar? ç?k???n? planl? olarak yap?yor. Selena son zamanlarda onun arkada?lar?yla e?lenememeye ba?lam??t?; bu yüzden hala d??ar? ç?k?p e?lenebildi?ini kan?tlamaya çal???yor. Ama i?in özü ?u; bir parças? ayn? zamanda Selena’y? da k?skand?rmak istiyor. Bu taktik, tam eski Justin’e göre bir i?. Eskiden duygularla manipüle etmek gibi ?eyleri çok yapard?” aç?klamas?nda bulundu.

 

Tüm bu haberler s?ras?nda ise Selena arkada?lar?yla Avustralya’daki keyifli tatiline devam ediyor.

Dileriz çifti en k?sa sürede yeniden bir arada görebiliriz!

Total
0
Shares

Bir cevap yazın