Kanye West ‘kölelik’ yorumlar? için özür diledi!

Kanye West, köleli?in bir seçim oldu?una dair söyledi?i sözler için öncelikle siyah insanlar olmak üzere bütün insanlardan özür diledi.
Kanye West siyah köleli?in ‘bir seçim’ oldu?unu iddia eden yorumlar? için özür diledi.

41 ya??ndaki rapçi Kanye West, bu y?l?n ba?lar?nda 400 y?ll?k köleli?in, insanlar taraf?ndan yap?lan bir seçim oldu?unu söyledi?inde sert bir tepkiyle kar?? kar??ya gelmi?ti. Ünlü rapçi ?öyle demi?ti:

400 y?ll?k siyah köleli?i duydu?unuzda bu bir seçim gibi geliyor.

Ve ?imdi, bu yorumlar?ndan üç ay sonra, söyledi?i ?eyle bo?u?an ünlü rapçi, ?u sözleriyle kendisini aç?klad?:

‘Köle yorumumun insanlar? nas?l hissettirdi?i konusunda özür diledim mi bilmiyorum. Bu yüzden ?u an ac? çekti?imi ve üzgün oldu?umu söylemek istiyorum. MAGA’n?n 1-2 etkisi için özür dilerim. [Make Great America] Köle yorumum ile o an hayal k?r?kl???na u?ram?? insanlar için özür dilerim.’

WGCI 107.5’e konu?an West, sözlerine ?unlar? ekledi:

Ba?kan Trump’?n siyah insanlar?n onun hakk?nda hissettikleri ?eyi umursad???n? dü?ünüyorum. Ve o, siyahlar?n rap ?ark?lar?nda ve tüm bu konularda oldu?u gibi rahatl?kla onu sevmelerini isterdi. Trump, bunun gerçekle?mesi için gerekli olan ?eyleri yapacak. Çünkü hepimiz gibi onun da bir egosu var ve o en büyük ba?kan olmak istiyor. Ancak siyah toplulu?un kabulü olmadan en büyük cumhurba?kan? olamayaca??n? biliyor.’

Total
2
Shares