Yenilikleri ile ?ehrin havas?n? de?i?tiren Kanyon, Ice Week ile yaz s?caklar?na serinlik kat?yor. 9 – 17 A?ustos tarihlerinde Dude Table organizasyonu ile gerçekle?ecek olan Ice Week’te so?uk ve lezzetli sunumlar, e?lenceli etkinlikler, workshoplar sizleri bekliyor!

9 – 17 A?ustos tarihlerinde Kanyon, misafirlerini Ice Week ile serinlemeye davet ediyor. Kanyon restoranlar?nda Ice Week’e özel so?uk lezzetler sunulacak. Frozenlar, granitalar, sorbetler, so?uk çaylar, so?uk kahveler, affogatolar, dondurmalar, serinletici tatl?lar ve daha fazlas? Kanyon’un Ice Week restoranlar?n?n menülerinde yer alacak.

9 A?ustos Per?embe günü Kanyon etkinlik alan?nda gerçekle?ecek Ice Week özel etkinli?i ile haftan?n heyecan? ba?layacak. 9 A?ustos’ta Kanyon Ice Week restoranlar? ve ?ehre serinlik katan birçok i?letme so?uk sunumlar? ile Kanyon misafirlerine ikramlarda bulunacak. Kokteylden dondurmaya, buzlu kahveden, dondurma ve so?uk tatl?lara birçok farkl? lezzet Ice Week’te sunulacak. Ünlü ?efler ve ünlü mixologistlerin özel haz?rlad??? serinletici lezzetli sunumlar ve içecekler Kanyon misafirlerini bekliyor olacak.

Ice Week’e özel serinletici lezzetler ve buzlu içeceklerin sunumu ve i?letmelerde yer alacak Ice week menüsü ile workshoplar hafta boyunca devam edecek. Ice week workshoplar? Kanyon ve gerçekle?tirilecek restoranlar?n sosyal medya hesaplar?ndan duyuruluyor olacak.

9 A?ustos’ta Ice Week’e Alaçat?’dan bir misafir de geliyor. Me?hur Alaçat? Tatl?c?s? ?mren, sak?zl? ve do?al meyveli dondurmalar? ile Ice Week’te yer alacak ve Kanyon misafirlerine sunumda bulunacak. 9 A?ustos’ta Icy Dreams Co., Shot 34 ve Metro’nun gastronomi bulu?ma platformu Gastronometro da so?uk sunumlar? ile Ice Week’e lezzet katacak.

Escale, Haagen-Dazs, Petra Roasting Co., Suvla Kanyon, Plus Kitchen, Beyaz F?r?n, Gram, Welldone, Clorophilla, Espressamente illy, Sushico, Pioppo Gelato Ice Week lezzetlerini tadabilece?iniz özel restoranlardan baz?lar?. Kanyon Ice Week restoranlar?nda sunumlar?n e?lik edece?i, DJ performans? ile özel Ice Partyler de ?ehrin yaz havas?na serinlik katacak. Ice Week süresince Intema Ya?am’da Ice Week’e özel “Yaz Meyveleriyle So?uk ?çecekler” ve “Serinleten Lezzetler” workshoplar?na da kat?labilirsiniz.

Projeye dair detaylar? Kanyon’un ve Dude Table’?n sosyal medya hesaplar?ndan da takip edebilirsiniz.

 

#kanyoniceweek

Total
0
Shares