?ehrin Tad? Kanyon’da De?i?iyor!

Misafirleri için her zaman ilkleri gerçekle?tiren Kanyon, Türkiye’nin en ünlü restoranlar?na ev sahipli?i yapt??? POP UP RESTORAN KONSEPT? ile ?ehrin tad?n? de?i?tirmeye devam ediyor. Dude Table organizasyonu ile gerçekle?tirilen etkinliklerde ?ubat ay?nda Gram’a Bodrum’un ?ef restoran? Ent Restaurant konuk oluyor.

Kanyon Pop Up Restoran, yerel ürünlere ve lezzetlere verdi?i de?er ile öne ç?kan Kanyon restoranlar? ile ba?lad?. Ocak ay?nda Escale’e Antep’ten Kebapç? Halil Usta konuk oldu. ?ubat ay?nda ise Gram, Bodrum’dan Ent Restaurant’? a??rl?yor olacak.

Bodrum’un ?ef restoran? Ent Restoran, Didem ?enol’un Gram’?na restoran?n ?efi ve yarat?c?s? Yolda? Sönmez ile misafir olacak ve lezzetlerini Didem ?enol ve ekibi ile birlikte haz?rlay?p sunacak.

Türkiye’nin en iyi ?eflerinden Didem ?enol’un kurucusu oldu?u, tazelik ve hafiflik hissini gerçek yemek ile misafirlerine hissettiren Gram, kendi de?erleri ile örtü?en, Yolda? Sönmez’in kurucusu oldu?u di?er bir ?ef restoran?, Bodrum Ent Restaurant’? 27 - 28 ?ubat tarihlerinde a??rl?yor olacak. Yolda? Sönmez ve Didem ?enol taraf?ndan haz?rlanacak lezzetler ile Gram’da Pop Up Restoran deneyimi misafirlere ya?at?lacak.

Gram & Ent Restaurant Tad?m Menüsü; Amuse Bouche, Çi? Bal?k, Ahtapot, Ördek Gö?üs, Dana Kaburga ve Helva Trio’dan olu?uyor.  Bodrum’un tazeli?inin de yans?yaca?? bu lezzetli menünün fiyat? 160 TL. Gram & Ent Pop Up Restoran deneyimi, 27 ve 28 ?ubat tarihlerinde 19:30 itibari ile ba?l?yor olacak. Bu deneyimi ya?amak için Gram’? (0212 243 10 48) aray?p rezervasyon yapt?rabilirsiniz.

Projeye dair detaylar? Kanyon’un ve Dude Table’?n sosyal medya hesaplar?ndan da takip edebilirsiniz.

#kanyonpopuprestoran

 

Bir cevap yazın