KardasKim Kardashian ve Kourtney Kardashian ‘Annelik’ kavgas?na girdi!
Kim Kardashian (37) ve ablas? Kourtney Kardashian (39) Twitter üzerinden ‘annelik’ konusunda tart??maya girdiler.

Kim Kardashian ve ablas? Kourtney Kardashian annelik konusunda fikir uyu?mazl??? ya?ayarak Twitter üzerinden birbirine girdiler.

‘Keeping Up With The Kardashians‘ adl? televizyon ?ovuyla tan?nan Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, ‘annelik ile kariyeri ayn? anda yürütme’ konusunda anla?mazl??a dü?ünce tart??may? Twitter’a ta??d?lar.

39 ya??ndaki Kourtney Kardashian, Twitter üzerinden, ‘Hepimizin kendi öncelikleri var. Benim önceli?im anne olmak’ ?eklinde bir mesaj payla?t?. Ablas?n?n bu mesaj?n? üstüne al?nan 37 ya??ndaki Kim Kardashian ise Kourtney Kardashian’a, ?u mesaj ile kar??l?k verdi:

‘Benim öyle de?il mi san?yorsun? Çekim çocuklar?m?zla birlikte yap?lacak. Benim de birinci önceli?im annelik. Bunu ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin.’

Kourtney Kardashian, karde?inden gelen bu yan?t üzerine tart??may? sürdürmeyece?ini çünkü ki?isel geli?iminin buna izin vermedi?ini söyleyerek tart??maya ?u sözlerle son verdi:

‘Ama ben biraz daha fazla i? istemiyorum. ?yi anne olmak her birimiz için farkl? anlam ta??r. Sen harika bir annesin, ben sana bunun aksini söylemiyorum.’

Total
0
Shares