?konik Alman tasar?mc? Karl Lagerfeld; Paris’te 85 ya??nda hayat?n? kaybetti.

Biri ocak ay?nda olmak üzere; Chanel’in son iki haute couture ?ovuna da kat?lmayan Karl Lagerfeld için modaevi ünlü tasar?mc?n?n sadece yorgun hissetti?i aç?klamas?n? yapm??t?.

View this post on Instagram

Inspiring, intriguing and sometimes provocative: "Karlism" quotes invite you to see the world through the designer's eyes. #AccordingtoKarl

A post shared by KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) on

Modern ça??n en üretken ve yetenekli moda tasar?mc?lar?ndan olan Karl Lagerfeld, sonuna kadar yorulmadan hep çal??t?. Fendi’nin haz?r giyim koleksiyonu için ekiplerine geçti?imiz per?embe gününe kadar hala talimatlar vermeye devam ediyordu. Sa?l???na dair endi?e verici tek haber ise Chanel’in ocak ay?ndaki son ?ovunda yer almamas? olmu?tu.

Chanel’i uluslararas? lüksün zirvesine ta??yan Karl Lagerfeld, fotografik haf?zas? çok güçlü ve felsefe, sanat, tarih, popüler kültüre hakim olan çok yönlü özel bir ki?iydi.

Ölümüyle moda sektörünü derin üzüntüye bo?an Karl Lagerfeld’in ard?ndan tasar?mc? Donatella Versace Instagram’da kendisinin ve Lagerfeld’in bir foto?raf?n? payla?arak ?u notu yay?nlad?: “Dahi genlere sahip olan Lagerfeld, birçok insan?n hayat?na dokundu, özellikle Gianni ve benim. ?nan?lmaz yetene?ini ve verdi?in sonsuz ilham? asla unutamayaca??z.”

Karl Lagerfeld kimdir?

Karl Lagerfeld, kariyerine 1955’te Pierre Balmain’in asistan? olarak ba?lad? ve 1983’te Chanel’e kat?ld?. Modaevinde 36 y?l kalarak da bir rekora imza att?. Tasar?mc? bu süreçte, Frans?z modaevi Chloé ve ?talyan devi Fendi için de uzun vadeli tasar?m pozisyonlar?nda yer ald? ve kendi ad?n? ta??yan markas?n? kurdu.

Lagerfeld, Chanel’i küçük bir modaevinden bir endüstri liderine ta??yan isimdir ayn? zamanda. Modaevi, 2017 y?l?nda ilk defa mali rakamlar?n? yay?nlad? ve önceki y?la göre 1.35 milyar sterlin art?? yapt???n? ortaya koydu.

View this post on Instagram

Self-portrait of an icon. #KARLLAGERFELD

A post shared by KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) on

Ocak ay?ndaki couture ?ovunda, Lagerfeld yerine onu temsilen sa? kolu Virginie Viard, couture bir gelinlik ta??yan modelle el ele ç?km??t?. Chanel, Lagerfeld’in “yorgun hissetti?ini”, “Viard’?n“ da onu temsil etmesini ve misafirlerini selamlamas?n? ”istedi?ini söyledi.

Y?llar geçtikçe, Lagerfeld’in ki?isel tarz?, kültürel bir simge haline dönü?meye ba?lad?, en az kendisi de tasar?mlar? kadar ünlendi. Buz beyaz rengindeki at kuyru?u, koyu güne? gözlükleri, siyah deri eldivenleri ve özel o siyah k?yafetleri onun stilinin imza parçalar?ndand?.

Karl Lagerfeld:

‘Her zaman tembel oldu?umu dü?ünüyorum, belki daha iyisini yapabilirim.


Lagerfeld’in birçok arkada?? olmas?na ra?men ki?isel hayat?n? hep özel tutmay? tercih etti. En ünlü yolda?? ise tasar?mc?n?n kedisi Choupette’dir.

Sa?l???nda sorunlar olmas?na ra?men ya?am? boyunca hep çal??may? tercih eden Lagerfeld’in 5 Mart’ta düzenlenecek olan Chanel defilesinde de yer almas? planlan?yordu.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.