I??lt?l? bir cilt, taptaze bir görünüm…

Karlie Kloss’un bu parlayan güzellik ???lt?s?ndan etkilenmemek ne mümkün.

??te süper modelden ilhamla haz?rlad???m?z güzellik trendleri.

Parlaman?n S?rr?

Kloss’un cildi her zaman ???l ???ld?r.

25 ya??ndaki modelin cildinin s?rlar?ndan biri de; buzlu su yüz maskeleri. Tabii bu bak?ma da ilave olarak, temel olarak all?k dokunu?lar? gerçekle?tiriyor. Siz de, en sevdi?iniz p?r?lt?l? all?klar?n?z? ?akaklar?n?zdan yanaklar?n?z?n merkezine do?ru uygulay?n ve dikkatinizi yanakalr?n?zda toplay?n.

Gölgeler Ard?nda

Anti-dumanl? bir göz makyaj? Kloss’un güzellik s?rlar?ndan.

Vurgu yaratmak için yumu?ak ve ince bir yol tercih ediyor. Makyaj sanatç?s? Hung Vanngo, Kloss için üst ve alt kirpik çizgileri boyunca gölgeyi temizlemeyi, süper yumu?ak odak efekti için rengi kar??t?rmay? tercih etmekte.

P?r?lt?l? bak?r göz far? gölgesinde ise modelin gözlerinin daha da mavi görünmesini sa?lamakta.

Sade Alt Kirpikler

Uzun kirpik uzant?lar? veya birkaç kat maskarayla Kloss’un görüntüsünü bulmakta oldukça zorlanabilirsiniz. Bunun yerine, kirpiklerini do?al b?rakmay? tercih ediyor, sadece üst kirpik çizgisini kald?r?yor ve alt kirpikleri sade tutuyor.

Serbest Dola?an Saçlar

Kloss, parlak sar? saçlar?n? toplad???nda, yüzünü perçemleriyle etkili bir ?ekilde çerçevelendirmeyi tercih ediyor.

Üst üste birkaç dalgal? saçlar? serbest b?rakan Kloss, pembe yanaklar, nude dudaklar ve beyaz çiçekli bir elbise ile de güzelli?ini taçland?r?yor.

Saten K?rm?z? Dudak

Kremsi mat bir görünüm ve gerçek koyu k?rm?z? bir ruj, Kloss’in parlak cildine en yak??an renklerden.

Total
3
Shares