Pürüzsüz ve ayn? zamanda sa?l?kl? bir cilt görünümüne sahip olmak hepimizin ortak hayalidir.  Bioderma, güne? korumas?nda devrim yaratan Photoderm Nude Touch SPF 50+ ile cilt kusurlar?n? giderme ve güne? korumas? özelliklerini tek bir üründe bulu?turuyor.


Karma ve ya?l? ciltler için geli?tirilen Photoderm Nude Touch SPF 50+, Hücresel BioprotectionTM patenti ile güne?in zararl? etkilerine kar?? cildi korumaya destek olurken, FluidactivTM patenti ile cildin ya? dengesini düzenlemeye yard?mc? olur. Natural, light ve golden olmak üzere 3 farkl? renk seçene?i ile yüksek oranda kapat?c?l?k etkisi sunuyor.

Matla?t?r?c? pudralar ve parlama kar??t? içeri?iyle 8 saate kadar ya? kontrolü sa?lamaya yard?mc? olan Photoderm Nude Touch SPF 50+, matla?t?r?c? bir etki sunarken, 21 günde cilt kusurlar?n? azaltmaya destek oluyor.

Nas?l kullan?l?r? Kullanmadan önce iyice çalkalanmal?d?r. Güne?e ç?kmadan önce, nemlendirici sürdükten sonra yüz ve boyun bölgesine bolca ve e?it bir ?ekilde uygulan?r.