23 Nisan günü üçüncü çocu?unu dünyaya getiren Kate Middleton, hastane önünde verdi?i kareyle adeta Prenses Diana’y? and?r?yor.
Cambridge Dü?esi Kate Middleton, bebe?i ile kameralar önüne ç?kt??? anda ve verdi?i bu ilk resmi foto?rafta mutlulu?un yans?mas?na ?ahit olmam?z? sa?lad?.

Do?um yapt?ktan yedi saat sonra kameralar önüne ç?kan Kate Middleton, Peter Pan tarz? yakal? k?rm?z? Jenny Packham elbisesinin de etkisiyle parlayan bir görünümle kar??m?zdayd?.

Kocas? Prens William ve bebe?iyle do?um yapt??? St Mary’s Hastanesi’nin ön kap?s?na ç?kan Middleton, 34 y?l önce hastanenin önündeki ba?ka bir kraliyet karesini ak?llara getirdi.

Prenses Diana’n?n 1984 y?l?nda ikinci o?lu Prens Harry’yi dünyaya tan?tt??? an ile Kate Middleton’?n bugünkü görünümünün birbirine çok benzemesi dokunakl? sahnelerin de ortaya ç?kmas?n? sa?lad?.

Total
10
Shares

Bir cevap yazın