Saçlar?m?z gün boyu ellerimizle temas etmesinden ötürü ve havadaki nem, toz gibi etkenlerden dolay? kolay kirlenebiliyor. Saç? her gün y?kaman?n sa?l?kl? olmad??? da bir gerçek.

Biz de sizler için kirli saça uygulanabilecek pratik modelleri ara?t?rd?k! Özellikle y?lba?? gecesinin ertesi gününde bu modellerin i?inize yarayaca??na eminiz! 

Yukar?dan yar?m ?ekilde toplanm?? bu saç modeli çok haval?! Üstelik uzun saçlara uygulanaca?? gibi Hailey Baldwin gibi k?sa saçlarda da kusursuz görünüyor.

Taylor Hill‘in bu defile görünümü gerçekten ilham verici. Saçlar?n?z? ortadan ay?r?p istedi?iniz kal?nl?kta iki tutam al?p dolayarak yapaca??n?z bu model için iki adet tel toka yeterli! Zahmetsiz ve e?lenceli.

Kendall Jenner‘?n k?rm?z? hal?da da s?kl?kla tercih etti?i s?k? at kuyru?u, bak?ms?z saçlar? saklaman?n en kolay yolu.

Romantik stilin vazgeçilmez modeli saçlar?n?z? her daim bak?ml? ve zarif gösterecek.

Rosie Huntington-Whiteley geriye do?ru taranm?? ?slak görünümlü saç modelini en s?k kullanan ve kendisine yak??t?ran ünlülerden.

Çok çabalamadan yap?lm?? tepeden bir topuz sizi hem haval? gösterecek, hem de y?kanmam?? saçlar?n?z? gizleyecek.

Total
0
Shares